Verpleegkundigen lopen in de gang

Klokkenluidersregeling

Binnen ZGT is er een klokkenluidersregeling. Deze regeling is erop gericht dat medewerkers zich veilig voelen om (het vermoeden van) een misstand te melden en dat deze melding ook op de juiste plek terecht komt. Een goede klokkenluidersregeling draagt bij aan een open en veilige organisatiecultuur waarin medewerkers zich betrokken voelen bij en verantwoordelijk voelen voor hun organisatie. Voor ZGT, als zorginstelling, is het een belangrijk instrument om invulling te geven aan haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Zie voor meer informatie de folder 'De klokkenluidersregeling van ZGT'.