Verpleegkundigen lopen in de gang

Klokkenluidersregeling

Binnen ZGT is er een klokkenluidersregeling. Deze regeling zorgt ervoor dat medewerkers zich veilig voelen om (het vermoeden van) een misstand te melden en dat deze melding ook op de juiste plek terecht komt.

Een goede klokkenluidersregeling is belangrijk voor een open en veilige organisatiecultuur, waarin medewerkers zich verantwoordelijk voelen en betrokken bij hun organisatie. Voor ZGT, als zorginstelling, is de klokkenluidersregeling een belangrijk onderdeel van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid.