Verpleegkundigen lopen in de gang

Diagnose Behandel Combinatie (DBC)

Het ziekenhuis brengt de kosten van uw behandeling in rekening aan de hand van een Diagnose Behandeling Combinatie (DBC). Alle ziekenhuizen in Nederland werken met hetzelfde landelijke financieringssysteem, de zogenaamde DBC-systematiek, wat staat voor ‘Diagnose-Behandel Combinatie’. Er zijn ruim 4.500 DBC’s met elk hun eigen prijs.

Bepaling van de prijs van een DBC

Bij de vaststelling van DBC-zorgproducten is uitgegaan van een gemiddeld aantal behandelingen binnen een zorgtraject. Niet iedere verpleegdag, afspraak, bloedprikken of het maken van een foto wordt apart in rekening gebracht. Sommige patiënten liggen bij een bepaalde aandoening bijvoorbeeld drie dagen in het ziekenhuis. Anderen met dezelfde aandoening moeten langer blijven of kunnen eerder naar huis. Soms wordt er slechts één röntgenfoto gemaakt, bij andere patiënten zijn meer foto's nodig. De prijs van een DBC is gebaseerd op een gemiddelde.

Behandeling op maat

Omdat een DBC-zorgproduct een gemiddelde is, is de prijs voor het traject of de behandeling hetzelfde. Het maakt niet wat er precies bij u is gedaan. Hierdoor kan de medisch specialist voor iedere patiënt een behandeling op maat maken.

Video 'Betalen van ziekenhuiszorg'

Bekijk de video hieronder voor meer informatie.

Meer rekeningen voor dezelfde klacht of behandeling

Een DBC kan maximaal 120 dagen open staan. Als een behandeling langer dan 120 dagen duurt, wordt de DBC gesloten en een nieuwe DBC geopend.  Pas als de DBC is gesloten, verstuurd het ziekenhuis de rekening naar de zorgverzekeraar. Daarom duurt het enkele maanden voordat de zorgverzekeraar of u deze rekening ontvangt. 

Iedere DBC wordt apart in rekening gebracht. Hierdoor kan het gebeuren dat u voor één behandeling of klacht meerdere rekeningen ontvangt.

Wanneer wordt een DBC geopend?

Het eerste contact met uw zorgverlener is het startpunt voor de DBC. Deze datum wordt gebruikt bij het verrekenen van de kosten met het eigen risico. Hierdoor kan het bijvoorbeeld zijn dat u in 2022 een operatie heeft gehad, maar dat de kosten met uw eigen risico van 2021 worden verrekend. Het behandeltraject is dan al in 2021 begonnen met bijvoorbeeld een afspraak voor de klacht of aandoening.

Hoe lang is een DBC geldig?

Als de behandeling klaar is, wordt de DBC automatisch afgesloten. Een DBC is maximaal 120 dagen geldig. Komt u binnen 120 dagen terug met dezelfde zorgvraag, dan wordt een vervolg-DBC geopend. Deze geldt ook maximaal 120 dagen. Soms wordt een DBC eerder afgesloten. Zo wordt een DBC voor een operatie na 42 dagen na ontslag gesloten. Een DBC voor een poliklinische behandeling zonder operatie wordt na 90 dagen gesloten.

Een DBC in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) mag maximaal 365 dagen duren. Dit komt omdat een behandeling in de GGZ meestal langer duurt dan 120 dagen.

Er staat een andere begindatum van de DBC op, dan de datum van mijn afspraak/behandeling/onderzoek

Dat is niet mogelijk bij een eerste consult, maar vaak het geval bij een vervolg-DBC. Als een patiënt langer dezelfde zorgvraag heeft, wordt een vervolg-DBC geopend. Deze wordt direct daarna geopend op het oorspronkelijke zorgtraject. Dat wil zeggen dat de begindatum vaak niet hetzelfde is als uw behandeldatum. De begindatum die het ziekenhuis opgeeft bij uw eerste DBC, is altijd dezelfde datum als uw eerste afspraak, behandeling of onderzoek.

Heeft u vragen over uw DBC?

Heeft u vragen over uw DBC? Neem dan contact op met het financieel informatiepunt van ZGT, telefoonnummer 088 708 5888 of mail naar facturen@zgt.nl.