Mijn zorgverzekering

Bent u verzekerd in Nederland?

Iedereen die in Nederland woont of werkt, is wettelijk verplicht een basisverzekering te hebben. Daarnaast kan iedereen vrijwillig een aanvullende verzekering afsluiten voor zorgkosten die niet vanuit het basispakket worden vergoed. Bekende voorbeelden van een aanvullende verzekeringen zijn cosmetische (plastische) chirurgie en sterilisatie. Deze zorg moet u zelf betalen, behalve als u een aanvullende verzekering heeft afgesloten waarin deze zorg (deels) wordt vergoed. Als u wilt weten welke zorg wordt vergoed en welke niet, bekijk dan de polisvoorwaarden van uw ziektekostenverzekering. U kunt ook contact opnemen met uw zorgverzekeraar om te vragen de behandeling in ZGT vergoed wordt. Zo komt u niet voor vervelende verrassingen te staan.

Verschillen in verzekering of polis gelden niet voor spoedeisende zorg. Als iemand met spoed behandeld moet worden, dan is het mogelijk om naar elk ziekenhuis of elke huisartsenpost te gaan, het maakt niet uit hoe u verzekerd bent.

Bent u verzekerd in het buitenland?

Heeft u een buitenlandse zorgverzekeraar dan kunt u proberen om een (deel van de) rekening vergoed te krijgen. Er wordt een zogenaamd ‘passantentarief’ in rekening gebracht. 

Bent u niet verzekerd of heeft u geen verzekeringsbewijs?

Als u niet verzekerd bent of geen geldig verzekeringsbewijs heeft, dan moet u de kosten van de onderzoeken, behandelingen en verblijf in het ziekenhuis zelf betalen. 

Verwijzing

Met ingang van 1 januari 2012 kunt u volgens de Zorgverzekeringswet alleen op verwijzing van een arts een behandeling ondergaan. Als u zonder geldige verwijsbrief een behandeling heeft ondergaan, kan het zijn dat de zorgverzekeraar de kosten niet vergoedt. U krijgt dan mogelijk de rekening thuisgestuurd. U moet u de rekening zelf betalen. Het is daarom belangrijk dat u een geldige verwijsbrief heeft, voordat uw behandeling begint.