Verpleegkundigen lopen in de gang

Mijn zorgverzekering

Bent u verzekerd in Nederland?

Iedereen die in Nederland woont of werkt, is wettelijk verplicht een basisverzekering te hebben. Daarnaast kan iedereen vrijwillig een aanvullende verzekering afsluiten voor zorgkosten die niet vanuit het basispakket worden vergoed. Voorbeelden van aanvullende verzekeringen zijn cosmetische (plastische) chirurgie en sterilisatie. Deze zorg moet u zelf betalen, behalve als u een aanvullende verzekering heeft afgesloten waarin deze zorg (gedeeltelijk) wordt vergoed. In de polisvoorwaarden van uw ziektekostenverzekering staat welke zorg wel en niet wordt vergoed. U kunt ook contact opnemen met uw zorgverzekeraar om te vragen of de behandeling in ZGT vergoed wordt. Zo komt u niet voor vervelende verrassingen te staan.

Verschillen in verzekering of polis gelden niet voor spoedeisende zorg. Als u met spoed behandeld moet worden, dan kan dit in elk ziekenhuis of elke huisartsenpost. Het maakt niet uit hoe u verzekerd bent.

Bent u verzekerd in het buitenland?

Heeft u een buitenlandse zorgverzekeraar dan kunt u proberen om een (deel van de) rekening vergoed te krijgen. Er wordt een zogenaamd ‘passantentarief’ in rekening gebracht. 

Bent u niet verzekerd of heeft u geen verzekeringsbewijs?

Als u niet verzekerd bent of geen geldig verzekeringsbewijs heeft, dan moet u de kosten van de onderzoeken, behandelingen en verblijf in het ziekenhuis zelf betalen. 

Verwijzing

Vanaf 1 januari 2012 kunt u volgens de Zorgverzekeringswet alleen op verwijzing van een arts een behandeling ondergaan. Als u zonder geldige verwijsbrief een behandeling heeft gehad, kan het zijn dat de zorgverzekeraar de kosten niet vergoedt. U krijgt dan misschien de rekening thuisgestuurd. U moet u de rekening zelf betalen. Het is daarom belangrijk dat u een geldige verwijsbrief heeft, voordat uw behandeling begint.