Verpleegkundigen lopen in de gang

Onverzekerde zorg

U kunt een rekening van ZGT krijg als u zorg heeft gehad die tot de onverzekerde zorg hoort. Landelijk is afgesproken dat onverzekerde zorg gaat over medisch niet-noodzakelijke zorg. Deze zorg valt buiten de basisverzekering. U moet deze zorg zelf betalen, behalve als u een aanvullende verzekering heeft afgesloten. Medisch niet-noodzakelijke zorg kan vanuit deze aanvullende verzekering helemaal of voor een deel worden vergoed.

Voorbeelden van onverzekerde zorg zijn:

  • Anticonceptiebehandeling (o.a. sterilisatie).
  • Correcties van afwijkende oorstand (flaporen).
  • Bovenooglidcorrecties.
  • Ontbreken van een geldige verwijsbrief.