Verpleegkundigen lopen in de gang

Onverzekerde zorg

Het kan zijn, dat u in ZGT een behandeling krijgt, die uw zorgverzekeraar niet of maar voor een deel vergoedt. Dan is het belangrijk dat u weet welke kosten u zelf moet betalen.

Kosten van een behandeling

ZGT kan vooraf aan uw behandeling niet precies zeggen wat de kosten van die behandeling zullen zijn. Niet elke patiënt heeft namelijk dezelfde behandeling nodig. Voor een precieze berekening is het in ieder geval nodig dat de medisch specialist u eerst heeft onderzocht, een diagnose heeft gesteld en een behandeling heeft voorgesteld. Soms kan de rekening hoger zijn dan van tevoren is berekend. Dit kan gebeuren bij onverzekerde zorg. Bijvoorbeeld wanneer het na een operatie medisch gezien nodig is, dat u een extra nacht in het ziekenhuis blijft.

Vergoeding van de zorg

Iedereen die in Nederland woont en/of werkt is verplicht zich te verzekeren op grond van de Zorgverzekeringswet. Met die verzekering heeft u recht op medisch noodzakelijke zorg. De zorgverzekeraar betaalt de rekening. Medisch noodzakelijke zorg wil zeggen dat er een medische reden moet zijn om een behandeling te krijgen die de verzekeraar vergoedt. Meestal is er voor een behandeling een medische reden.

Bekende voorbeelden van niet-medisch noodzakelijke zorg zijn cosmetische (plastische) chirurgie en sterilisatie. Deze zorg moet u zelf betalen, behalve als u een aanvullende verzekering heeft afgesloten. Niet iedere aanvullende verzekering vergoedt deze zorg. In uw polisvoorwaarden leest u waarvoor u verzekerd bent.

Zorgverzekeraars zijn niet verplicht om voor behandelingen in het B-segment (zorg die niet altijd wordt vergoed) met alle ziekenhuizen een contract af te sluiten. Er is een overzicht van de verzekeringsmaatschappijen met wie ZGT een contract heeft afgesloten. Zorgverzekeraars die geen contract met ZGT hebben, stellen zelf een vergoeding vast in hun polisvoorwaarden. Het kan zijn dat u een deel van uw behandeling zelf moet betalen.

Als u precies wilt weten welke zorg wordt vergoed en welke niet, kijk dan in de polisvoorwaarden van uw ziektekostenverzekering. U kunt ook contact opnemen met uw zorgverzekeraar om te vragen of de behandeling in ZGT wordt vergoed. Zo komt u niet voor vervelende verrassingen te staan.

Wat moet ik zelf betalen?

In de volgende situaties moet u (een deel van) de rekening zelf te betalen:

Verplicht eigen risico

Iedereen van 18 jaar en ouder heeft een verplicht eigen risico. Dat is een vast bedrag. De hoogte wordt ieder jaar landelijk afgesproken. Dit betekent dat u eerst het bedrag van uw eigen risico moet betalen over de zorg die u ontvangt. Uw zorgverzekeraar verrekent dit met u uw eigen risico.

Vrijwillig eigen risico

U kunt bij sommige zorgverzekeraars kiezen voor een hoger eigen risico dan het verplichte bedrag aan eigen risico. In ruil voor het risico dat u loopt, betaalt u minder premie. Welke kosten meetellen voor het vrijwillig eigen risico staat in de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar.

Budgetpolis

U krijgt een rekening van ZGT voor het deel van de kosten dat niet door uw zorgverzekeraar wordt vergoed. Deze kosten moet u, naast het wettelijk eigen risico, zelf betalen. Vraag aan uw zorgverzekeraar welk bedrag of percentage van uw behandeling wordt vergoed om onverwachte kosten te voorkomen.

Eigen bijdrage

Als u gebruik maakt van AWBZ-zorg of zorg in het kader van de GGZ, dan betaalt u vaak een eigen bijdrage. Meer informatie over deze eigen bijdrage leest op www.rijksoverheid.nl.

Onverzekerde zorg

U kunt een rekening van ZGT krijg als u zorg heeft gehad die tot de onverzekerde zorg hoort. Landelijk is afgesproken dat onverzekerde zorg gaat over medisch niet-noodzakelijke zorg. Deze zorg valt buiten de basisverzekering. U moet deze zorg zelf betalen, behalve als u een aanvullende verzekering heeft afgesloten. Medisch niet-noodzakelijke zorg kan vanuit deze aanvullende verzekering helemaal of voor een deel worden vergoed.

Voorbeelden van onverzekerde zorg zijn:

  • Anticonceptiebehandeling (o.a. sterilisatie).
  • Correcties van afwijkende oorstand (flaporen).
  • Bovenooglidcorrecties.
  • Ontbreken van een geldige verwijsbrief.

Verwijzing

Met ingang van 1 januari 2012 kunt u volgens de Zorgverzekeringswet alleen een behandeling krijgen met als u een verwijzing van een arts heeft. Als u zonder geldige verwijsbrief een behandeling heeft gekregen, kan het gebeuren dat de zorgverzekeraar de kosten niet vergoedt. Dan krijgt u misschien de rekening thuisgestuurd en moet u de rekening zelf betalen. Het is daarom belangrijk dat u een geldige verwijsbrief heeft, voordat uw behandeling begint.

Geen verzekeringsbewijs of onverzekerd?

Als u in Nederland woont en niet verzekerd bent of geen geldig verzekeringsbewijs heeft, dan moet u de kosten van de onderzoeken, behandelingen en verblijf in het ziekenhuis zelf betalen.