Verpleegkundigen lopen in de gang

ZGT stuurt rekeningen zoveel mogelijk direct naar uw zorgverzekeraar. U ontvangt zelf een rekening van ZGT (Ziekenhuisgroep Twente) als:

 • U poliklinisch bevallen bent zonder medische indicatie.
 • U een behandeling heeft gehad die onder de onverzekerde zorg valt en ZGT de rekening niet rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar kan inleveren.
 • Uw zorgverzekeraar voor uw behandeling geen contract heeft afgesloten met ZGT.
 • Uw verzekeringsgegevens of uw persoonsgegevens niet bekend zijn bij ZGT of onjuist zijn.
 • Als uw verzekeringsgegevens in orde zijn, maar bijvoorbeeld uw BurgerServiceNummer of geboortedatum ontbreekt of is niet juist, dan accepteert uw zorgverzekeraar de rekening niet. 

Onderaan deze pagina vindt een voorbeeld van een rekening met uitleg.

Uitleg over uw rekening

 • Patiëntgegevens: hier staan de patiëntgegevens die nodig zijn voor de administratieve verwerking van een rekening.
 • Factuurgegevens: datum van het maken van de rekening en het rekeningnummer dat daarbij hoort.
 • Aanvangsdatum: de datum van het eerst bezoek aan het ziekenhuis, gekoppeld aan de DBC-code die op de rekening staat.
 • Einddatum: de datum waarop de behandeling is afgerond. Als een behandeling van aanvangsdatum tot einddatum meer dan 120 dagen is, ontvangt u een rekening. Over het deel van de behandeling dat na deze 120 dagen gedaan wordt, volgt een volgende DBC-rekening.
 • AGB-code + DBC prestatiecode: de AGB-code is de code die staat voor een bepaald specialisme. Met deze code ziet u welke specialist uw hoofdbehandelaar is. De DBC prestatiecode is de code voor de diagnose (uw ziekte) en behandeling.
 • Integraal tarief: de kosten van het ziekenhuis en de vergoeding voor de specialisten die bij uw behandeling zijn betrokken.
 • Informatieve zorgactiviteiten: de meest belangrijke deelbehandelingen die onderdeel zijn van het gedeclareerde zorgproduct. Per patiënt kunnen de activiteiten die omschreven zijn in het hele pakket van een DBC iets verschillen. Ook kunnen specialisten op de factuur staan waar u niet direct mee te maken heeft gehad.
 • Bijzondere declaratie: hier staat van aanvangsdatum tot einddatum het onderdeel van de geleverde zorg dat buiten de DBC-codes valt. Onderaan de factuur staan deze zorg beschreven.

Waarom duurt het soms lang voordat het ziekenhuis de rekening stuurt?

Een Diagnose Behandeling Combinatie-zorgproduct (ook wel DBC genoemd) gaat in op de dag dat er een eerste handeling is gedaan. Dit kan het eerste gesprek met een medisch specialist zijn, maar ook een bloedonderzoek dat op aanvraag van de huisarts is gebeurd. Pas als de DBC is gesloten, verstuurd het ziekenhuis de rekening naar de zorgverzekeraar. Daarom duurt het een paar maanden voordat de zorgverzekeraar of u deze rekening ontvangt.

Op de pagina Diagnose Behandelcombinatie (DBC) vindt u alle informatie over een DBC.

Heeft u vragen?

Heeft u nog vragen over uw rekening, neem dan tijdens kantooruren contact op met het financieel informatiepunt van ZGT, telefoonnummer: 088 708 58 88 of mail naar facturen@zgt.nl. 

Meer informatie