Verpleegkundigen lopen in de gang

Declaratie van consulten op afstand

De Nederlandse ziekenhuizen kampen met enorme drukte door het coronavirus. Om er voor te zorgen dat u toch tijdig en veilig de zorg kan krijgen die u nodig heeft, heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de regels voor het declareren van een telefonisch en schriftelijk consult tijdelijk verruimt.

Het eerste consult kan nu tijdelijk ook telefonisch of schriftelijk. Voorheen was dit niet het geval. Normaal gesproken komt u voor uw eerste consult naar de arts op de polikliniek, of heeft u een afspraak om te videobellen met uw zorgverlener.

In plaats van een poliklinisch consult kan een zorgverlener het consult op afstand doen. Momenteel mag een eerste polikliniekbezoek, dat door het coronavirus telefonisch of schriftelijk plaatsvindt, geregistreerd worden als een regulier eerste polikliniekbezoek. U ziet dan op uw zorgnota de tekst ‘Eerste polikliniekbezoek’ staan, ook al bent u niet in het ziekenhuis geweest.

De verruiming van deze regelgeving is toegestaan vanaf 1 maart 2020 tot nader bericht.

Om een telefonisch, digitaal of schriftelijk consult als ‘polikliniekbezoek’ te mogen registreren, moet het consult aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet de zorg voldoen aan dezelfde voorwaarden die gelden tijdens een consult op de polikliniek. Ook stelt de zorgverzekeraar eisen aan de verslaglegging in uw medisch dossier.

Het verzetten van een afspraak, uw contact met een verpleegkundige/secretaresse, of het inspreken van uw voicemail, worden bijvoorbeeld niet geregistreerd als consult.

Vragen?

Heeft u vragen over dit onderwerp? Dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de financiële administratie van ZGT, telefoonnummer: 088 708 58 88.