Verpleegkundigen lopen in de gang

Apotheker (ZGT Apotheek)

Let op: zoekt u de dienstapotheek die open is op werkdagen van 17.00 tot 08.00 uur en in weekenden en feestdagen, 24 uur? Zie voor meer informatie de website van centrale huisartsenpost Almelo (CHPA)

Wat gebeurt er in de ZGT Apotheek?

De ziekenhuisapotheek verzorgt de geneesmiddelenvoorziening van ZGT patiënten. Dat doet zij ook voor diverse zorginstellingen buiten het ziekenhuis, voor andere ziekenhuisapotheken en openbare apotheken. Indien u als patiënt in ZGT, of in één van de aangesloten zorginstellingen bent opgenomen, krijgt u uw geneesmiddelen van de ziekenhuisapotheek. De ziekenhuisapotheker heeft een belangrijke taak bij het gebruik en geeft informatie aan artsen, verpleegkundigen en patiënten. Daarnaast heeft een apothekersassistent een controlerende en adviserende taak bij de informatieoverdracht rond de opname- en ontslagprocedure.

Kort gezegd houdt de ziekenhuisapotheek zich bezig met:

  • Inkoop van geneesmiddelen
  • Bereiding van geneesmiddelen
  • Aflevering van geneesmiddelen
  • Logistiek en kwaliteitscontrole
  • Analyse van geneesmiddelen / emballage en microbiologische monitoring

De ziekenhuisapotheek bereidt een groot aantal geneesmiddelen. Daarbij gaat het om geneesmiddelen die niet te koop zijn of moeten worden bereid op basis van patiëntgebonden zaken als lengte en gewicht. Bij dit laatste gaat het bijvoorbeeld om cytostaticakuren voor patiënten met kanker, speciale voedingsinfusen, morfinecassettes, radioactieve geneesmiddelen en specifieke kindergeneesmiddelen op maat.

Apothekersassistenten hebben ook een rol naar de andere specialismen en verpleging. Dit gebeurt onder andere door het geven van onderwijs en door deelname aan wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast wordt in samenwerking met de specialisten van ZGT onderzoek gedaan naar nieuwe geneesmiddelen (Trials) en therapieën. De apotheek draagt de zorg voor het logistieke deel hiervan.

De dienstverlening is sterk regionaal gericht en gebonden aan strenge regelgeving. Er wordt farmaceutische zorg geleverd aan de twee ZGT ziekenhuizen in Almelo en Hengelo en aan diverse andere zorginstellingen buiten het ziekenhuis. Daarnaast levert de ZGT Apotheek geneesmiddelen aan een groot aantal ziekenhuisapotheken, openbare apotheken en apotheekhoudend huisartsen door het gehele land.

Ziekenhuisapothekers en apothekersassistenten voeren op de verpleegafdeling controles uit en overleg met verpleegkundigen, medisch specialisten over geneesmiddelen en toedieningswijzen. Ze hebben een controlerende, informerende en adviserende rol.

Daarnaast voeren de apothekersassistenten opname- en ontslaggesprekken met patiënten met betrekking tot hun (thuis)medicatie. Zij dragen er vervolgens zorg voor dat de juiste medicatie voor de patiënt klaar staat op de verpleegafdeling, dan wel thuis na ontslag.

De ZGT Apotheek bestaat uit de ziekenhuisapotheek, een poliklinische apotheek (PKA) in Hengelo en een poliklinische apotheek (PKA) in Almelo.

Geneesmiddelen bestellen bij de ZGT Apotheek

Ziekenhuisapotheken en openbare apotheken kunnen medicijnen bestellen op basis van een leveringsovereenkomst. Indien u zich registreert voor een persoonlijke inlogcode, heeft u als apotheker toegang tot specialistische informatie zoals bijsluiters, analysecertificaten. Voor prijzen en ons assortiment kunt u ook zelf het KNMP-bestand (Z-index) raadplegen. U kunt een bestellingen plaatsen via één van onderstaande mailadressen.

E-mail 

Transport en levertermijnen

Ziekenhuisapotheken kunnen voor leveringen gebruik maken van onze geconditioneerde haal- en brengservice (met track en trace). Afhankelijk van bestelhoeveelheden en voorraden kunnen wij in principe, behoudens onvoorziene omstandigheden en/of feestdagen, leveren binnen een week. Bestellingen van een hele charge uit voorraadbereiding leveren wij binnen zeven weken. Openbare apotheken kunnen de producten in de ziekenhuisapotheek ophalen of tegen marktconforme verzendtarieven per post laten verzenden, m.u.v. koelkast- en opiumwetartikelen.

De analyse van geneesmiddelen

Ons laboratorium vooral bezig met een uitgebreide kwaliteitscontrole van geneesmiddelen, halffabrikaten, grondstoffen en emballage. Deze handelingen worden op verzoek ook voor derden uitgevoerd. Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan microbiologische monitoring.

Veiligheids- en kwaliteitseisen

De bereidingswijze van onze geneesmiddelen voldoet aan strenge kwaliteits- en veiligheidsrichtlijnen. Onze bereidingsapotheek beschikt over speciale voorzieningen en bekwaam personeel die mogelijk maken. De ZGT Apotheek is GMP gecertificeerd. Ook voldoen we aan de collegiaal bereidingen voor apothekers (BCLA). Met deze gedragslijn blijft het voor ons mogelijk om hoogwaardige producten te leveren aan andere apotheken. 

Video's 

Vaak schijnen patiënten niet op de hoogte te zijn van wat er precies in het ziekenhuis gebeurd als het gaat om medicijnen. En ook niet wat de rol van de apotheker van het ziekenhuis is aangevraagd. Daarom hebben wij enkele korte video's geplaatst waarin de rol van de ziekenhuisapotheker en apothekersassistenten wordt verduidelijkt.