Apotheker (ZGT Apotheek)

Let op: zoekt u de dienstapotheek die open is op werkdagen van 17.00 tot 08.00 uur en in weekenden en feestdagen, 24 uur? Zie voor meer informatie de website van centrale huisartsenpost Almelo (CHPA

Ziekenhuisapotheek

 

Wat gebeurt er in de ZGT Apotheek?

De ziekenhuisapotheek verzorgt de geneesmiddelvoorziening van ZGT. Dat doet zij ook voor diverse zorginstellingen buiten het ziekenhuis, alsmede voor andere ziekenhuisapotheken en openbare apotheken. Indien u als patiënt in ZGT, of in één van de aangesloten zorginstellingen bent opgenomen, krijgt u uw geneesmiddelen dus van de ziekenhuisapotheek. De apotheek heeft een belangrijke adviserende taak bij het geneesmiddelgebruik en verstrekt hiertoe informatie aan artsen, verpleegkundigen en patiënten. Daarnaast heeft de ziekenhuisapotheek een controlerende en coördinerende taak bij de informatieoverdracht rond de opname- en ontslagmedicatie.


Kort gezegd houdt de ziekenhuisapotheek zich bezig met de volgende taken:

  • Inkoop van geneesmiddelen
  • Bereiding van geneesmiddelen
  • Aflevering van geneesmiddelen
  • Logistiek en kwaliteitscontrole
  • Analyse van geneesmiddelen / emballage en microbiologische monitoring

De ziekenhuisapotheek bereidt een groot aantal geneesmiddelen. Daarbij gaat het voornamelijk om geneesmiddelen die niet te koop zijn of die op maat voor een patiënt moeten worden bereid. Bij dit laatste gaat het bijvoorbeeld om cytostaticakuren voor patiënten met kanker, speciale voedingsinfusen, morfinecassettes, radioactieve geneesmiddelen en specifieke kindergeneesmiddelen op maat.

Apothekers en apothekersassistenten hebben ook een ondersteunende rol naar de andere specialismen en verpleging. Dit gebeurt onder andere door het geven van onderwijs en door deelname aan wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast wordt in samenwerking met de specialisten van ZGT onderzoek gedaan naar nieuwe geneesmiddelen en therapieën (trials). De apotheek draagt hierbij zorg voor coördinatie van de logistiek.

De dienstverlening is sterk regionaal gericht en gebonden aan strenge regelgeving. Er wordt farmaceutische zorg geleverd aan de twee ZGT ziekenhuizen in Almelo en Hengelo en aan diverse andere zorginstellingen buiten het ziekenhuis. Daarnaast levert de ZGT Apotheek geneesmiddelen aan een groot aantal ziekenhuisapotheken, openbare apotheken en apotheekhoudend huisartsen door het gehele land.

Ziekenhuisapothekers en apothekersassistenten voeren op de verpleegafdeling controles uit en overleggen met verpleegkundigen, artsen of patiënten over geneesmiddelen en toedieningswijzen. Ze hebben hierbij een controlerende, informerende en adviserende rol.

Daarnaast voeren de apothekersassistenten opname- en ontslaggesprekken met patiënten, waarbij afstemming plaatsvindt over de thuismedicatie. Zij dragen er vervolgens zorg voor dat de juiste medicatie voor de patiënt klaar staat op de verpleegafdeling, dan wel thuis na ontslag.

De ZGT Apotheek bestaat uit de ziekenhuisapotheek, een poliklinisch uitgiftepunt (PUP) in Hengelo voor uitgifte van overhevelingsmiddelen en een poliklinische apotheek (PKA) in Almelo.

Geneesmiddelen bestellen bij de ZGT Apotheek

Ziekenhuisapotheken kunnen medicijnen bestellen op basis van een leveringsovereenkomst. Indien u zich registreert voor een persoonlijke inlogcode, heeft u als apotheker toegang tot specialistische informatie zoals bijsluiters,  analysecertificaten en prijzen.  Voor prijzen en assortiment  kunt u ook zelf de Z-index raadplegen. Openbare apotheken met een leveringsovereenkomst kunnen bestellingen plaatsen met behulp van het:

Email en fax

  • Apotheken in de regio Hengelo kunnen (bij voorkeur) mailen naar: ZGTApotheek-Bestellingen@zgt.nl.
  • Apotheken in de regio Hengelo kunnen ook faxen naar 088 708 53 99.
  • Apotheken in de regio Almelo kunnen (bij voorkeur) mailen naar: ZGTApotheek-InkoopAlmelo@zgt.nl.
  • Apotheken in de regio Almelo kunnen ook faxen naar 088 708 31 66.

Transport en levertermijnen

Ziekenhuisapotheken kunnen voor leveringen gebruik maken van onze geconditioneerde haal- en brengservice (met track and trace). Afhankelijk van bestelhoeveelheden en voorraden kunnen wij in principe dagelijks leveren, behoudens onvoorziene omstandigheden en/of feestdagen. Voor een ad hoc bestelling uit voorraden geldt een levertermijn van maximaal een week. Bestellingen van een hele charge uit voorraadbereiding leveren wij binnen zeven weken. Openbare apotheken kunnen de bestelde producten in de ziekenhuisapotheek ophalen of tegen marktconforme verzendtarieven per post laten versturen, m.u.v. koelkast- en opiumwetartikelen.

De analyse van geneesmiddelen

Ons klinisch farmaceutisch laboratorium houdt zich voornamelijk bezig met een uitgebreide kwaliteitscontrole van geneesmiddelen (zowel ingekocht als eigen bereidingen), half-fabrikaten, grondstoffen en emballage. Deze handelingen worden op verzoek ook voor derden uitgevoerd. Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan microbiologische monitoring.

Veiligheids- en kwaliteitseisen

De bereidingswijze van onze geneesmiddelen voldoet aan strenge kwaliteits- en veiligheidseisen, conform Europese richtlijnen. Onze bereidingsapotheek beschikt over speciale voorzieningen en gekwalificeerd personeel die dit mogelijk maken. De ZGT Apotheek is class="is-strong">GMP gecertificeerd. Ook voldoet de ZGT Apotheek aan de circulaire handhavend optreden bij collegiaal doorleveren van eigen bereidingen door apothekers (BCLA). Met deze gedragslijn blijft het voor ons mogelijk om kwalitatief hoogwaardige geneesmiddelbereidingen te leveren aan andere apothekers. Zo kunnen wij invulling geven aan een patiëntenbehoefte, daar waar met geregistreerde geneesmiddelen niet kan worden uitgekomen.

Videos 

Vaak blijken patiënten niet op de hoogte te zijn van wat er precies in het ziekenhuis gebeurd als het gaat om medicijnen. En ook niet wat de rol van de apotheker van het ziekenhuis daarin is (als ze al weten dat deze er is). Daarom  hebben wij enkele korte video's geplaatst waarin de rol van de ziekenhuisapotheker en apothekersassistenten wordt verduidelijkt.