Geneesmiddelenonderzoek

In samenwerking met specialisten van ZGT doet de ZGT Apotheek onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen en therapieën. Dit onderzoek vindt plaats onder strenge regelgeving en registratie. De medisch ethische toetsingscommissie moet toestemming verlenen voor deze onderzoeken. De ziekenhuisapotheek organiseert de logistiek rond de trialmedicatie.