Verpleegkundigen lopen in de gang

Medicatieveiligheid, bijwerkingen & klachten

Ziekenhuisapothekers en apothekersassistenten controleren de medicatie voor patiënten. Er is regelmatig overleg met de medisch specialist. Bijvoorbeeld wanneer bij een combinatie van twee geneesmiddelen problemen kunnen optreden. Of als de apotheker een beter alternatief vindt voor een bepaald geneesmiddel. Daarbij is informatie over thuismedicatie onmisbaar.

De ZGT Apotheek kan bij de openbare apotheek van een patiënt gegevens opvragen over het medicijngebruik. Dan wordt ervoor gezorgd dat de patiënt ook tijdens opname in het ziekenhuis de juiste geneesmiddelen krijgt. Wanneer de patiënt na een verblijf in het ziekenhuis weer naar huis gaat, zorgt de poliklinische apotheek dat de juiste medicatie bekend is bij de eigen apotheek.

 

Bijwerkingen niet geregistreerde geneesmiddelen in Nederland

Voor een aantal geneesmiddelen is in Nederland geen geregistreerd product beschikbaar. Het kan dan zijn dat een patiënt een ander geneesmiddel krijgt waarvan het uiterlijk anders is. Bij niet-geregistreerde geneesmiddelen is het verplicht om bijwerkingen van deze middelen te verzamelen in Nederland.

Indien een patiënt een bijwerking heeft bij gebruik van een niet in Nederland geregistreerd geneesmiddel kunt u deze bijwerking melden bij de ZGT Apotheek. Uw melding wordt beoordeeld door de ZGT Apotheek en indien gewenst krijgt u terugkoppeling op uw melding.

 

Klachten eigen bereidingen ZGT Apotheek

Mocht u een klacht hebben over een product dat door de ZGT Apotheek is bereid of indien een patiënt een bijwerking heeft bij gebruik van een door de ZGT Apotheek bereid geneesmiddel, dan kunt u dat melden aan de ZGT Apotheek.

U herkent een product dat door de ZGT Apotheek zelf is gemaakt/bereid door de tekst 'ZGT Apotheek' op het etiket.
Via links komt u bij een formulier waar u terecht kunt met de klacht of bijwerking kunt invullen. Uw melding wordt beoordeeld door de ZGT Apotheek en indien gewenst krijgt u terugkoppeling op uw melding.