Medicatieveiligheid en medicatiebewaking

Ziekenhuisapothekers en apothekersassistenten controleren de voorgeschreven medicatie voor patiënten altijd structureel en nauwkeurig. Er is regelmatig overleg met de medisch specialist. Bijvoorbeeld wanneer een combinatie van twee geneesmiddelen problemen kan opleveren. Of als de apotheker een beter alternatief vindt voor een bepaald medicijn. Daarbij is informatie over thuismedicatie onmisbaar.

De ZGT Apotheek, kan bij de openbare apotheek van een patiënt gegevens opvragen over het geneesmiddelgebruik. Daarmee wordt ervoor gezorgd dat de patiënt ook in het ziekenhuis de juiste geneesmiddelen krijgt. Wanneer de patiënt na een verblijf in het ziekenhuis weer naar huis gaat, zorgt de poliklinische apotheek dat die medicatie via de eigen apotheek wordt verstrekt. Deze processen worden continu gecontroleerd.

 

Bijwerkingen niet geregistreerde geneesmiddelen in Nederland

Voor een aantal geneesmiddelen is in Nederland geen geregistreerd product beschikbaar. Het geneesmiddel kan dan uit het buitenland geïmporteerd worden. Bij geneesmiddelen die niet in Nederland geregistreerd zijn is het verplicht om bijwerkingen van deze middelen te verzamelen en te evalueren.

Indien een patiënt een bijwerking ervaart bij gebruik van een niet in Nederland geregistreerd geneesmiddel kunt u deze bijwerking melden bij de ZGT Apotheek. Hieronder kunt u de bijwerking invullen. Uw melding wordt beoordeeld door de ZGT Apotheek en indien gewenst krijgt u terugkoppeling op uw melding.

 

Persoonlijke gegevens
contactpersoon
Acties die zijn uitgevoerd na het optreden van de bijwerking.

Van het gevolg van de bijwerking.
De door u ingevulde gegevens worden uitsluitend voor het afhandelen van het doel van het formulier gebruikt. Indien de gegevens niet meer nodig zijn, worden de gegevens direct verwijderd.
Lees in onze privacyverklaring hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.