Verpleegkundigen lopen in de gang

De ZGT Apotheek verzorgt de diagnostiek, behandeling en farmaceutische zorg van patiënten in ZGT en binnen het verzorgingsgebied van ZGT. Dat doen wij door het aanbieden van hoogwaardige, specialistische en generalistische farmaceutische dienstverlening. De patiënt staat centraal: daarop worden procedures en communicatie afgestemd. Ziekenhuisapothekers en apothekersassistenten zullen steeds meer op de verpleegafdelingen aanwezig zijn. Dit levert direct contact met verpleging, medisch specialisten en patiënten op. Ze kunnen dan beter inspelen op bijvoorbeeld wijzigingen in medicatie of wijze van toediening. Bovendien kunnen ze ter plekke controles uitvoeren om zo de medicatieveiligheid beter te kunnen waarborgen. Kwaliteit, veiligheid, klantgerichtheid en doelmatigheid zijn hierbij steekwoorden.