Verpleegkundigen lopen in de gang

Onderzoek en publicaties

Geneesmiddelenonderzoek

In samenwerking met specialisten van ZGT doet de ZGT Apotheek onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen en therapieën (trialmedicatie). Dit onderzoek vindt plaats onder strenge regelgeving en registratie. De medische ethische toetsingscommissie moet toestemming geven voor deze onderzoeken. De ziekenhuisapotheek organiseert de logistiek rond de trialmedicatie.

Onderzoek ZGT Apotheek

Binnen de ZGT Apotheek doen we onderzoek naar doelmatig en effectief geneesmiddelgebruik bij verschillende patiëntengroepen. Er zijn momenteel twee onderzoekslijnen geformuleerd.

  • De eerste onderzoekslijn richt zich op het optimaliseren van geneesmiddelgebruik bij obesitas en bariatrische chirurgie. Deze onderzoekslijn sluit aan bij het klinisch speerpunt “metabool syndroom” van de ZGT.
  • De tweede onderzoekslijn richt zich op het doelmatig en effectief geneesmiddelgebruik bij andere patiëntengroepen. Deze onderzoekslijn sluit o.a. aan bij de klinisch speerpunten “kwetsbare ouderen” en “oncologische zorg”.

Binnen deze onderzoekslijnen wordt actief samengewerkt met medisch specialisten, zoals bariatrisch chirurgen, cardiologen, medisch microbiologen, internisten en verpleegkundigen.

 


2024

Publicaties 


2023

Publicaties 


2022

Publicaties 


2021

Publicaties

Posters 


2020

Publicaties 


2019

Publicaties

Posters


2018 

Publicaties 

Posters


2017

Publicaties 

Posters


2016

Publicaties 

Posters 


2015

Publicaties