Geneesmiddelenonderzoek

In samenwerking met specialisten van ZGT doet de ZGT Apotheek onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen en therapieën. Dit onderzoek vindt plaats onder strenge regelgeving en registratie. De medisch ethische toetsingscommissie moet toestemming voor deze onderzoeken. De ziekenhuisapotheek organiseert de logistiek rond de trialmedicatie.

 

ZGT apotheekonderzoek

Omdat klinisch onderzoek tot de kerntaken van de ZGT behoort, is Apotheek ZGT zowel actief binnen de eigen onderzoekslijnen (incl. ondersteuning van klinische studies) als met die van andere afdelingen. Het onderzoek dat wordt uitgevoerd in de ZGT Apotheek sluit aan bij de wetenschappelijke thema's van de ZGT en is gericht op:

  • Optimalisatie van farmacotherapie bij patiënten na bariatrische chirurgie
  • Optimalisatie van het voorschrijven van klinische geneesmiddelen door middel van interdisciplinaire interventiestrategieën (focus: cardiovasculaire middelen en antimicrobiële therapie)

 


2020

 

Publicaties 

 

Prospectieve validatie van een model-geïnformeerde precisiedoseringstool voor vancomycine bij intensive care-patiënten.

ter Heine R, Keizer RJ, van Steeg K, Smolders EJ, van Luin M, Derijks HJ, de Jager CPC, Frenzel T, Brüggemann R.Br J Clin Pharmacol. 2020; 1–10.

 

Therapeutische geneesmiddelmonitoring met speeksel als matrix: een kans voor linezolid, maar uitdaging voor moxifloxacine.

van den Elsen SHJ, Akkerman OW, Jongedijk EM, Wessels M, Ghimire S, van der Werf TS, Touw DJ, Bolhuis MS, Alffenaar JC.Eur Respir J. 7 mei 2020; 55 (5): 1901903.

 

Dosisoptimalisatie van eerstelijnsgeneesmiddelen voor tuberculose met behulp van therapeutische medicatiebewaking in speeksel: haalbaar voor rifampicine, niet voor isoniazide.

van den Elsen SHJ, Akkerman OW, Wessels M, Jongedijk EM, Ghimire S, van der Werf TS, Bolhuis MS, Touw DJ, Alffenaar JC.
Eur Respir J. 12 mei 2020; 55 (6): 2000803.

 

Prospectieve evaluatie van het verbeteren van de blootstelling aan fluorochinolonen met behulp van gecentraliseerde therapeutische geneesmiddelmonitoring (TDM) bij patiënten met tuberculose (PERFECT): een studieprotocol van een prospectieve multicenter cohortstudie.

van den Elsen SHJ, Sturkenboom MGG, Akkerman O, Barkane L, Bruchfeld J, Eather G, Heysell SK, Hurevich H, Kuksa L, Kunst H, Kuhlin J, Manika K, Moschos C, Mpagama SG, Muñoz Torrico M, Skrahina A , Sotgiu G, Tadolini M, Tiberi S, Volpato F, van der Werf TS, Wilson MR, Zúñiga J, Touw DJ, Migliori GB, Alffenaar JW.
BMJ Open 2020; 10 (6): e035350.

 

Kruisvalidatie van vloeistofchromatografie-tandem massaspectrometriemethode voor kwantificering van levofloxacine in speeksel.

Ghimire S, Jongedijk EM, van den Elsen SHJ, Wessels MA, Touw DJ, Alffenaar J-WC.
Journal of Applied Bioanalysis 2020; 6 (2): 68-70.

 

Therapeutische medicijnbewaking bij tuberculosebehandeling: het gebruik van alternatieve matrices en bemonsteringsstrategieën.

Proefschrift Rijksuniversiteit Groningen, 26 februari 2020, Groningen
van den Elsen SHJ

 

Heart failure medication after a first hospital admission and risk of heart failure readmission, focus on beta-blockers and renin-angiotensin-aldosterone system medication: A retrospective cohort study in linked databases.

Kruik-Kollöffel WJ, van der Palen J, Doggen CJM, van Maaren MC, Kruik HJ, Heintjes EM, Movig KLL, Linssen GCM.
PLoS ONE 15(12): e0244231.

 


 

2019

 

Publicaties

 

 

Posters        


 

2018 

 

Publicaties

 

 

Posters      


 

2017

 

Publicaties 

 

 

Posters       


 

2016

 

Publicaties

 

 

 Posters      


 

2015

 

Publicaties