Bestuursoverleg

Vanaf januari 2016 is er een bestuurlijk overleg ZGT/1e lijn gestart als opvolging van de commissie 1e en 2e lijn ZGT. In dit overleg zijn de CMS, huisartsen, Centrale huisartsenposten, huisartsenkring Twente en Raad van Bestuur ZGT vertegenwoordigd.

Naast het bestuurlijk overleg is er een 'klankbordgroep' in het leven geroepen. De klankbordgroep, die is gepositioneerd onder het bestuurlijk overleg, bestaat uit een afvaardiging van huisartsen, medisch specialisten, management ZGT en de relatiebeheerder. Agenda-/ bespreekpunten voor de overleggen kunnen worden aangeleverd bij:

 

Nicole Wekamp- Bokdam, e-mailadres n.bokdam@zgt.nl en telefoonnummer 088 708 36 97