Spoedpost

Bestuursoverleg

Er is een bestuurlijk overleg ZGT/1e lijn. In dit overleg zijn de CMS, huisartsen, Centrale huisartsenposten, huisartsenkring Twente en Raad van Bestuur ZGT vertegenwoordigd.

Naast het bestuurlijk overleg is er een 'klankbordgroep' in het leven geroepen. De klankbordgroep, die is gepositioneerd onder het bestuurlijk overleg, bestaat uit een afvaardiging van huisartsen, medisch specialisten, management ZGT en de relatiebeheerder. Agenda-/ bespreekpunten voor de overleggen kunnen worden aangeleverd via e-mailadres zgtlijn1-2@zgt.nl of telefoonnummer 088 708 36 69.