eentweezgt

Consultteam ondersteunende en palliatieve zorg

Het consultteam ondersteunende en palliatieve zorg ZGT bestaat uit: twee internist-oncologen, twee kaderhuisartsen palliatieve zorg, verpleegkundig specialisten / consulenten palliatieve zorg, geestelijk verzorger, anesthesist van het pijnconsultteam, longarts,  SCEN-arts, klinisch geriater, fysiotherapeut en apotheker.

Ook kunnen andere specialisten/artsen betrokken worden bij dit ondersteunende en palliatief team.

Het team biedt onder meer de volgende diensten waarbij de wensen en zorgbehoeften van de patiënt en naasten het uitgangspunt zijn:

  • Adviezen voor de behandeling van lichamelijke klachten zoals pijn, kortademigheid, misselijkheid, vermoeidheid, obstipatie of buikvocht.
  • Bespreking en ondersteuning van psychosociale en spirituele vragen en/of problemen in alle fasen van de ongeneeslijke ziekte.
  • Geven van informatie en ondersteuning van beslissingen ten aanzien van behandelingen en mogelijkheden in de laatste levensfase voor patiënt en naasten.
  • Aangeven van zorgmogelijkheden buiten het ziekenhuis en de organisatie hiervan, in samenspraak met het Transferbureau van ZGT.
  • Nauwe samenwerking en communicatie met de huisarts en andere hulpverleners binnen en buiten het ziekenhuis.
  • Het afgeven van een behandeladvies aan de hoofdbehandelaar en huisarts waarbij wordt ingespeeld op huidige en te verwachten problemen.

Het consultteam ondersteunende en palliatieve zorg kan in consult gevraagd worden voor elke palliatieve patiënt door de hoofdbehandelaar in ZGT of huisarts. 

ZGT-Uitgelicht

In ZGT-Uitgelicht vertellen, verpleegkundig specialisten palliatieve zorg, Miriam Bijen en Kristel Haarman over hun werk.

Poliklinisch spreekuur palliatieve zorg ZGT

Tijd en plaats

Het spreekuur is op donderdag van 9.00 tot 13.00 uur op de polikliniek interne in Almelo waarna de patiënt om 16.00 uur in het MDO besproken gaat worden. Zowel huisarts als medisch specialist worden door middel van een brief op de hoogte gebracht van het pro-actieve adviesplan.

Aanmelding

Vanuit ZGT, via Secretariaat consultteam ondersteunende en palliatieve zorg ZGT, telefoon 088 708 70 75.

Verwijzing van de huisarts: via Zorgdomein

Meer informatie?

Het consultteam ondersteunende en palliatieve zorg ZGT is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur via 088 708 70 75. 

Contact via de mail: palliatiefconsultteam@zgt.nl