eentweezgt

Prikposten - Unilabs

De diagnostische centra Medlon en SHO zijn vanaf 1 juli 2022 samen verder gegaan onder de naam Unilabs Nederland, de internationale groep waar beide organisaties deel van uitmaken.
De dienstverlening aan de aanvragers zoals (huis)artsen, zorginstellingen, verloskundigen in de regio blijven onveranderd. U als patiënt houdt uw vertrouwde contactpersonen en vakspecialisten.

Meer informatie over de trombosedienst kunt u vinden op de website van Unilabs.

Postbus 50000
7500 KA Enschede
Telefoon 088 463 35 66
info@medlon.nl

Hier vindt u een overzicht van de prikposten.