Spoedzorg per locatie

ZGT gaat voor verantwoorde zorg en wil een goede balans tussen het zorgaanbod en de kwaliteit en veiligheid van onze patiëntenzorg.  Ook wil ZGT dat patiënten die acute zorg nodig hebben direct op de juiste plaats geholpen worden.

Acute patiëntenstroom ZGT per 1 juli 2018

Alle patiënten met een acute zorgvraag die medisch specialistische hulp vereist, kunnen op locatie Almelo aangeboden worden. Patiënten uit de regio Hengelo kunnen in locatie Hengelo terecht voor onderstaande mogelijkheden.

Radiologie

Werkdagen van 07.30 - 23.00 uur, weekend van 09.00 - 23.00 uur

Zorgpad diep veneuze trombose

Werkdagen van 07.30 - 16.15 uur Aanvullingen radiologie

 • Patiënten kunnen zich melden voor spoed radiologieonderzoek.
  • Tot 17.00 uur toegang via hoofdingang, melden bij balie radiologie, route 0.8.
  • Buiten kantooruren:
   • 17.00 - 21.00 uur toegang via hoofdingang melden bij receptie.
   • 21.00 - 23.00 uur toegang via nachtingang (ingang oude SEH), melden bij receptie.
 • Tussen 17.30 en 23.00 uur betreft het een bereikbaarheidsdienst en kan het maximaal 45 minuten duren voor de laborant aanwezig is.
 • Buiten kantooruren kunnen alleen röntgenfoto’s gemaakt worden en geen CT, MRI of echo’s.
 • Patiënten met een bewezen DVT worden verwezen naar de polikliniek interne geneeskunde in Hengelo of SEH Almelo (afhankelijk van onder andere het tijdstip, zie betreffende protocol).
 • Patiënten na een traumatisch letsel met fractuur of ander criterium voor doorverwijzing worden doorgestuurd door de radiologie:
  • van 07.30 - 16.00 uur naar polikliniek orthopedie of heelkunde.
  • van 16.00 - 23.00 uur naar de SEH in Almelo.
 • Patiënten met een vermoeden op CWK letsel moeten direct aangemeld worden bij de dienstdoende arts-assistent chirurgie omdat een CT-CWK geïndiceerd is (foto’s sluiten een fractuur niet uit) en zullen altijd op de SEH in Almelo gezien worden.
 • Na 16.00 uur dienen patiënten met een evidente luxatie of fractuur, spaakverwonding of klinische verdenking op een scaphoïdfractuur naar de radiologie in Almelo verwezen te worden. De patiënt zal anders na het onderzoek alsnog naar Almelo gestuurd worden.
 • Patiënten met (onverwachte) pathologie bij onderzoek als bijvoorbeeld een echo, worden in overleg met de huisarts en specialist naar de juiste plek verwezen. Dit kan de polikliniek in Hengelo of de SEH in Almelo zijn.