eentweezgt

Transferbureau

De meeste patiënten gaan na behandeling in het ziekenhuis weer naar huis, al dan niet met hulp van familie, bekenden of van een thuiszorginstelling. Wanneer de patiënt (tijdelijk) extra hulp nodig heeft dient het transferbureau ingeschakeld te worden. Het transferbureau is organisatorisch onderdeel van het regiecentrum.

Wat doet het transferbureau?

Het transferbureau regelt tijdens het polikliniekbezoek of ziekenhuisopname alle benodigde (na)zorg. Onze taken zijn:

  • Informeren van de patiënt met betrekking tot de (na)zorgmogelijkheden;
  • Inventariseren, organiseren en coördineren van de benodigde (na)zorg;
  • Verzorgen van een indicatieadvies bij het centrum indicatieadvies zorg (CIZ) en bij de gemeenten in de regio (WMO);
  • Verlenen van begeleiding en behandeling voor de patiënt en de familie tijdens het ziekteproces en/of overplaatsing naar de vervolgzorginstelling;
  • Verwijzen en bemiddelen naar andere relevante instanties (ook voor tijdelijk verblijf).

Contactgegevens

Transferbureau Almelo transferbureaualmelo@zgt.nl
Telefoonnummer 088 708 3815

Transferbureau Hengelo transferbureauhengelo@zgt.nl
Telefoonnummer 088 708 5639

Bereikbaarheid

Van 8.30 - 16.30 uur