eentweezgt

Bedankt voor de melding

Bedankt voor het toezenden van de gegevens van de overleden patiënt.

De gegevens worden verwerkt door de afdeling financiën & informatie van ZGT.

 

Met vriendelijke groeten,
afdeling financiën & informatie