Aanspreekpunten nascholing en wetenschap voor huisartsen en ZGT

Nascholing

KCHT / kwaliteitsplatform

Contactpersoon ZGT

Wetenschap

TNH (Twents Netwerk Huisartsen)

Contactpersoon ZGT