eentweezgt

Kiek’n (Kijken In Elkaars Keuken)

Sinds 2017 lopen tropenartsen en AIOS / ANIOS van heelkunde, interne en SEH een avond mee op de CHPA. Deze uitwisseling is onderdeel van het inwerkprogramma en wordt voor deze doelgroep ingepland. Bij deze uitwisseling staat met name het hebben van meer kennis van elkaars werkzaamheden en onderling begrip centraal.

Mocht u als huisarts of medisch specialist ook een keer een kijkje in de keuken willen nemen van uw collega uit de 1e en/of 2e lijn, dan kan dat.

Deze activiteit betekent dat het enerzijds voor specialisten mogelijk is om een dagdeel met een collega huisarts mee te lopen tijdens een dienst op de huisartsenpost of in de huisartsenpraktijk en anderzijds voor een huisarts om een dagdeel in ZGT mee te lopen tijdens een regulier polikliniek spreekuur, verrichtingenspreekuur etc.

Heeft u belangstelling?
Stuur dan een mail naar: zgtlijn1-2@zgt.nl of neem contact op met bureau ZGT lijn 1-2 via telefoonnummer: 088 708 36 69 en wij plannen in afstemming met u een uitwisseling in, rekening houdend met uw voorkeur.

Graag tot kiek’ns!