eentweezgt

Specialisten ouderengeneeskunde

Welkom op de webpagina voor specialisten ouderengeneeskunde.

Op de webpagina vindt u informatie die de verbinding legt tussen de specialisten ouderengeneeskunde in het adherentiegebied van ZGT en medisch specialisten die werkzaam zijn in ZGT.

Doel van deze pagina is de samenwerking te verbeteren om zo de zorg voor de patiënten te optimaliseren. U kunt zelf als specialist ouderengeneeskunde op de website informatie laten plaatsen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een werkafspraak, of nieuws vanuit de VVT-instelling etc.