eentweezgt

Taakdifferentiatie in de zorg

Bij de zorg van de patiënt in de eerste en tweede lijn zijn veel zorgprofessionals betrokken, zowel binnen als buiten het ziekenhuis. In 2012 introduceerde ZGT het procesgestuurde zorgmodel. Dit is een manier van werken die uitgaat van de vraag van de patiënt. ZGT wil de zorg voor de patiënt zo veilig en efficiënt mogelijk organiseren. Een procesgestuurde benadering van de zorg richt zich op patiëntenstromen en capaciteiten over afdelingen en reikt tot in de keten. Met de invoering van het procesgestuurde zorgmodel verwacht ZGT de continuïteit en kwaliteit van de zorgverlening te verhogen en wordt ingespeeld op de stijgende vraag naar zorg waarbij er steeds minder (financiële) middelen ter beschikking zijn.

Er wordt gebruik gemaakt van taakdifferentiatie dat wil zeggen dat de minder complexe taken gedelegeerd worden aan opgeleide professionals, anders dan specialisten. Met de komst van een aantal nieuwe opleidingen en veranderende wetgeving ontstaan meer mogelijkheden. Een aantal voorbeelden van deze professionals zijn: Physician Assistant (PA), de kaderhuisarts, de Verpleegkundig Specialist (VS), de specialistisch opgeleide verpleegkundige, de verpleegkundige met een specifiek aandachtsgebied en de doktersassistente.