Logo, terug naar Home

Verwijsprocedure/formulieren

Een goede verwijsprocedure vanuit de eerste lijn naar het ziekenhuis is voor zowel patiënt, huisarts als ziekenhuis belangrijk. Alle partijen zijn gebaat bij een snelle verwijzing en bij een goede logistiek en effectiviteit.

Een verwijzing kan op verschillende wijzen plaatsvinden. Te weten:

Via e-verwijzing

  • De dienst e-verwijzen biedt u de mogelijkheid om uw patiënten elektronisch te verwijzen naar de instellingen MST, ZGT, Dimence en Mediant. Door gebruik te maken van e-verwijzen wordt het verwijzen en het elektronisch versturen van een bericht gecombineerd en kunt u vanuit uw eigen huisartseninformatiesysteem via Zorgportaal van ZorgNetOost uw patiënt doorverwijzen naar de betreffende instellingen. Bij uw digitale verwijzing kunt u aangeven welke informatie uit uw eigen HIS automatisch meegenomen moet worden. Als basis wordt gebruik gemaakt van de laatste NHG-standaard (HASP-richtlijn). Tevens krijgt u de opgestelde verwijsbrief automatisch terug in uw eigen HIS. Voor vragen, opmerkingen of problemen kunt u contact opnemen via e-mail: servicedesk@zorgnetoost.nl of bellen met 088 435 73 37

Via de fax (voor verwijzers die nog niet digitaal kunnen verwijzen)

Verwijsinformatie per specialisme

Enkele vakgroepen hebben in relatie tot verwijzen aanvullende informatie en/of een afwijkend faxformulier.

Bekkenbodempolikliniek

Cardiologie

Gynaecologie

Heelkunde

Interne geneeskunde

Kindergeneeskunde

Klinische genetica

Laboratorium (Medlon)

Longgeneeskunde

Mammapolikliniek

Medisch technisch handelen team (Almelo)

Neurologie

Obesitascentrum

Psychiatrie

Radiologie

Trombosedienst

Kijk op de website van Medlon