Logo, terug naar Home

Verwijsprocedure/formulieren

Via ZorgDomein

Vanaf 24 april 2017 is het voor u als huisarts en verloskundig mogelijk om via ZorgDomein digitaal te verwijzen naar ZGT. Vanaf dat moment is een overzicht van het actuele zorgaanbod van ZGT beschikbaar in ZorgDomein.

Om samen met uw patiënt een keuze te maken uit het zorgaanbod, is direct vanuit uw eigen informatiesysteem via ZorgDomein informatie beschikbaar over het zorgaanbod inclusief: 

  • het onderzoek of behandeltraject van de patiënt
  • de actuele toegangstijd tot de polikliniekafspraak
  • vastgestelde verwijscriteria 
  • patiëntinformatie waarmee de patiënt zich op de juiste wijze kan voorbereiden op de eerste afspraak

Vanuit uw eigen informatiesysteem wordt de relevante informatie automatisch in de verwijsbrief in ZorgDomein geplaatst en digitaal verzonden.

Vragen over het getoonde zorgaanbod?

Neem contact op met bureau ZGT lijn1-2, 088 708 36 69 of mail naar zgtlijn1-2@zgt.nl.

Vragen over de werking van ZorgDomein?

Kijk op de website van ZorgDomein:

Via de fax (voor verwijzers die nog niet digitaal kunnen verwijzen)

Verwijsinformatie per specialisme

Enkele vakgroepen hebben in relatie tot verwijzen aanvullende informatie en/of een afwijkend faxformulier.

Bekkenbodempolikliniek

Cardiologie

Gynaecologie

Interne geneeskunde

Klinische genetica

Laboratorium (Medlon)

Mammapolikliniek

Medisch technisch handelen team (Almelo)

Neurologie

Obesitascentrum

Psychiatrie

Radiologie

Trombosedienst

Kijk op de website van Medlon