Logo, terug naar Home
Wachthoek

ZGT neurologie ALSRS

Neurologie - Acuut Lumbosacraal Radiculair Syndroom (ALSRS)

Doel

Versnellen diagnostiek na behandeling door huisarts conform de NHG Standaard.

Voor wie

Patiënten met verdenking op een ALSRS die reeds zes weken bestaat en waarbij geen noemenswaardige verbetering is opgetreden.

Deelnemers

Huisartsen in werkgebied ZGT Almelo en ZGT Hengelo

Neurologen in ZGT Almelo en ZGT Hengelo

Procedure huisarts

Huisarts stelt diagnose acuut lumbosacraal radiculair syndroom.

Behandeling met aandacht voor alarmsignalen volgens protocol NHG standaard NHG M55, zie artsennet.

Belt secretariaat neurologie onder vermelding van ALSRS.

Bij, tijdens de behandeling, ontstane complicaties zoals neurologische complicaties, medicamenteus onbehandelbare pijn of sociale indicatie: overleg neuroloog en eventueel opname.

Indien géén complicaties, dan na zes weken (indien geen forse verbetering) verwijzen naar neuroloog onder de diagnose ALRS (huisarts, of assistente van de huisarts belt met secretariaat van de neurologen, in ZGT Almelo of ZGT Hengelo).

Procedure neuroloog

  • Protocol 'Concept richtlijn Lumbo Sacraal Radiculair Syndroom' van de NVvN, 2008.
  • De hierboven genoemde patiënt wordt binnen vijf werkdagen door een neuroloog gezien.
  • Neuroloog regelt zo nodig, binnen twee werkdagen een MRI-scan van de LS-WK; indien contra-indicatie voor een MRI-scan, dan een CT-scan van de LS-WK.
  • Uitslag binnen twee werkdagen na bezoek aan neuroloog.
  • Patiënt en huisarts vernemen diagnose en het behandelbeleid binnen twee werkdagen, na de gemaakte MRI-scan.

Voordeel van deze methode

  • De neurologen zien bij voorkeur de HNP-patiënten pas na zes weken afwachten (conform de landelijk geaccordeerde concept- NVN/CBO-richtlijn.
  • De patiënt kan na zes weken ‘therapie’ door de huisarts, zeer snel poliklinisch beoordeeld worden door de neuroloog, en vervolgens snel daarna met een MRI-scan of CT-scan van de LS-WK aanvullend worden onderzocht.