Verwijsprocedure/formulieren

Via ZorgDomein

Verwijzers, specialisten en andere zorgprofessionals kunnen voor eenvoudige vragen of mededelingen aan andere zorgverleners de veilige zorgmessenger patiëntoverleg gebruiken die standaard in het systeem zit. Al het overleg is 100% beveiligd, dus de privacy van de patiënt of cliënt is gewaarborgd.
Indien u vragen heeft over het aanmelden of gebruik van de app patiëntoverleg kunt u contact opnemen met bureau ZGT lijn 1-2.

U  kunt als verwijzer via ZorgDomein digitaal verwijzen naar ZGT. Hiervoor bestaat een overzicht van het actuele zorgaanbod van ZGT beschikbaar in ZorgDomein. Om samen met uw patiënt een keuze te maken uit het zorgaanbod, is direct vanuit uw eigen informatiesysteem via ZorgDomein informatie beschikbaar over het zorgaanbod inclusief: 

  • het onderzoek of behandeltraject van de patiënt
  • de actuele toegangstijd tot de polikliniekafspraak
  • vastgestelde verwijscriteria 
  • patiëntinformatie waarmee de patiënt zich op de juiste wijze kan voorbereiden op de eerste afspraak

Vanuit uw eigen informatiesysteem wordt de relevante informatie automatisch in de verwijsbrief in ZorgDomein geplaatst en digitaal verzonden.

Vragen over het getoonde zorgaanbod?

Neem contact op met bureau ZGT lijn1-2, 088 708 36 69 of mail naar zgtlijn1-2@zgt.nl.

Vragen over de werking van ZorgDomein?

Kijk op de website van ZorgDomein:

Via de fax (voor verwijzers die nog niet digitaal kunnen verwijzen)

Klinische genetica

Huidzorg