eentweezgt

VIM (transmuraal incident melden)

Incident melden voor professionals

Als zorgverlener kunt u incidenten in de transmurale patiëntenzorg melden. Onder incidenten verstaan we onbedoelde gebeurtenissen in de patiëntenzorg. Door incidenten te melden, beogen we maximaal te leren van een individuele ervaring en herhaling te voorkomen.

Het meldingsformulier en meer informatie hierover vindt u via onderstaande link.