eentweezgt

Zorg voor morgen

HuisartsenZorg Twente, ZGT, ZorgAccent, Carintreggeland, TriviumMeulenbeltZorg en Menzis werken sinds 2019 in het programma ‘Zorg voor Morgen’ met elkaar samen, aan verschillende projecten om de zorg in de regio lijnloos te organiseren.

De Zorg voor Morgen partners willen lijnloos samenwerken aan de juiste zorg op de juiste plek voor onze patiënten en cliënten. Dit doen we vanuit de ambitie om de zorg voor inwoners van Twente kwalitatief goed, betaalbaar, toegankelijk en beheersbaar te houden. Om een zichtbare bijdrage te leveren aan de zorgtransformatie die nodig is in Twente zetten we (aansluitend op de regiovisie ‘Twente Beter’) in op twee bewegingen:

  • De patiënt/cliënt echt centraal stellen in het zorgproces en de zorg inrichten alsof we één organisatie zijn.
  • De samenwerking versterken tussen onze zorgprofessionals.

Invulling en uitwerking

Binnen het programma Zorg voor Morgen zijn drie stuurgroepen actief:

  • Stuurgroep Chronisch Zieken
  • Stuurgroep Ouderen
  • Stuurgroep Samenwerking

Onder deze stuurgroepen vallen alle focusprojecten van het programma Zorg voor Morgen.

Focusprojecten

  • Lijnloze COPD 
  • Proeftuin Vernieuwing ELV
  • Ongelabelde Bedden
  • Opschalen Eenmalig Consult Medisch Specialist (ECMS)
  • Advance Care Planning (ACP)

Voortgang en contact

We houden je via deze pagina op de hoogte van de ontwikkelingen in de stuurgroepen en de focusprojecten.
Overkoepelend is er een programmamanager Zorg voor Morgen: Susan Vrijkotte. Je kunt bij haar terecht voor vragen over het programma: s.vrijkotte@zgt.nl.