eentweezgt

ZorgDomein

U  kunt als verwijzer via ZorgDomein digitaal verwijzen naar ZGT. Hiervoor staat een overzicht van het actuele zorgaanbod van ZGT beschikbaar in ZorgDomein. Om samen met uw patiënt een keuze te maken uit het zorgaanbod, is direct vanuit uw eigen informatiesysteem via ZorgDomein informatie beschikbaar over het zorgaanbod inclusief:

  • Het onderzoeks- of behandeltraject van de patiënt
  • De actuele toegangstijd tot de polikliniek- of diagnostiekafspraak
  • Vastgestelde verwijscriteria
  • Patiëntinformatie waarmee de patiënt zich op de juiste wijze kan voorbereiden op de eerste afspraak

Vanuit uw eigen informatiesysteem wordt  zoveel als technisch mogelijk de relevante informatie automatisch in de verwijsbrief in ZorgDomein geplaatst en digitaal verzonden.

Vragen over het getoonde zorgaanbod?

Neem contact op met Bureau ZGT lijn1-2, 088 708 36 69 of mail naar zgtlijn1-2@zgt.nl.

In ZorgDomein kunt u bij het betreffende zorgproduct ook een opmerking plaatsen welke wordt doorgezet naar de ZorgDomein beheerder van ZGT.

Vragen over de werking van ZorgDomein?

Kijk op de website van Zorgdomein:

App patiëntenoverleg

Verwijzers, specialisten en andere zorgprofessionals kunnen voor eenvoudige vragen of mededelingen aan andere zorgverleners de veilige zorgmessenger patiëntoverleg gebruiken die standaard in het systeem zit. Al het overleg is 100% beveiligd, dus de privacy van de patiënt of cliënt is gewaarborgd. Indien u vragen heeft over het aanmelden of gebruik van de app patiëntoverleg kunt u contact opnemen met Bureau ZGT lijn 1-2.