Verpleegkundigen lopen in de gang

Inloggen voor medewerkers

Je kunt inloggen vanuit huis naar:

Via het Medewerkersportaal heb je toegang tot je personeelsdossier (YouForce), je rooster (Monaco), het intranet (Klik), het Kwaliteitssysteem (KIS), het Leerplein en ZGT mail.

Meer informatie over het inloggen met een token vind je in het protocollen kwaliteitssyteem van ZGT, het zogenaamde KIS.