Werken bij ZGT

Maak kennis met ZGT en bekijk onze bedrijfsfilm

                            

Werken en leren gaan bij ZGT heel goed samen. We bieden onze medewerkers een werkomgeving waarin zij verantwoordelijkheid kunnen nemen. En er is ruimte voor het ontwikkelen van allerlei competenties. Daar zijn we trots op. ZGT is niet voor niets een ondernemend ziekenhuis. En dat willen we graag blijven. Alleen dan kunnen we het beste personeel aan ons binden.

ZGT biedt een breed palet aan ziekenhuiszorg. Wij vernieuwen en verbeteren ons totale zorgaanbod voortdurend. De zorgbehoefte van de patiënt is daarbij bepalend. En omdat wij willen investeren in de kwaliteit van de zorg, investeren we in onze medewerkers. Zij voeren onze zorg uit en leveren de kwaliteit die wij nastreven. ZGT is een opleidingsziekenhuis en hecht daarom veel waarde aan opleiding, onderwijs en onderzoek. Daarnaast delen wij onze kennis en expertise graag met anderen in het zorgveld. Zo dragen we bij aan een gezondere samenleving. Werk je ook graag in een dynamische omgeving en wil jij jouw kennis en ervaring met ons delen?

Solliciteren

Solliciteer bij ZGT. Bekijk het overzicht met actuele vacatures

Arbeidsvoorwaarden

Alle werknemers van ZGT vallen onder de CAO Ziekenhuizen. Daarin zijn onder meer de arbeidsvoorwaarden vastgelegd. De CAO Ziekenhuizen heeft een meerkeuzesysteem van arbeidsvoorwaarden. Met dit flexibele systeem kunnen werknemers zelf – binnen bepaalde grenzen – het arbeidsvoorwaardenpakket aanpassen aan hun persoonlijke wensen of situatie. Dit systeem past uitstekend bij een ondernemend ziekenhuis. Onze medewerkers maken op dit moment gebruik van de volgende flexibele arbeidsvoorwaarden:

  • zorgverzekeringen

Naast de flexibele arbeidsvoorwaarden zijn er extra secundaire arbeidsvoorwaarden:

  • pensioenregeling
  • studiekosten
  • vakbond- en beroepsorganisaties

Collectieve zorgverzekeringen

ZGT-medewerkers kunnen tegen aantrekkelijke voorwaarden en premies gebruikmaken van collectieve zorgverzekeringen. Dit kan bij Agis, Menzis, Salland en IZZ. Een collectieve zorgverzekering biedt jou en je gezinsleden een uitgebreid zorgpakket tegen een voordelige premie.

Premiebetaling

Zorgverzekeraar IZZ houdt de premie voor je zorgverzekering maandelijks in op je salaris. Agis, Menzis en Salland brengen hun premie rechtstreeks in rekening.

Pensioenregeling

De pensioensverzekeraar voor werknemers en werkgevers in de zorgsector is het pensioenfonds zorg & welzijn (PfZW). Kijk op de website van PfZW voor meer informatie over pensioenen in de zorg.

Studiekosten

Werknemers van ZGT krijgen de kans zich te ontwikkelen. Daarvoor bieden we voldoende opleidingsfaciliteiten. Om ontwikkeling extra te stimuleren, kunnen medewerkers – onder bepaalde voorwaarden – studiekosten verruilen via het flexibele arbeidsvoorwaardenpakket. Dat betekent dat je belast loon of verlofuren omruilt voor een onbelaste vergoeding voor studiekosten.

Vakbond- en beroepsorganisaties

ZGT vergoedt (een deel van) het lidmaatschap van een vakbond- of beroepsorganisatie. Een deel van de lidmaatschapskosten betaal je met overuren of brutoloon.