Medewerkers van ZGT

Arbeidsvoorwaarden

Alle werknemers van ZGT vallen onder de CAO Ziekenhuizen. Daarin zijn onder meer de arbeidsvoorwaarden vastgelegd. De CAO Ziekenhuizen heeft een meerkeuzesysteem van arbeidsvoorwaarden. Met dit flexibele systeem kunnen werknemers zelf – binnen bepaalde grenzen – het arbeidsvoorwaardenpakket aanpassen aan hun persoonlijke wensen of situatie. Dit systeem past uitstekend bij een ondernemend ziekenhuis. Onze medewerkers maken op dit moment gebruik van de volgende flexibele en secundaire arbeidsvoorwaarden:

  • zorgverzekeringen
  • pensioenregeling
  • studiekosten
  • werk-privé balans

Collectieve zorgverzekeringen

Werknemers van ZGT kunnen tegen aantrekkelijke voorwaarden en premies gebruikmaken van collectieve zorgverzekeringen. Dit kan bij Agis, Menzis, Salland en IZZ. Een collectieve zorgverzekering biedt jou en je gezinsleden een uitgebreid zorgpakket tegen een voordelige premie.

Premiebetaling

Zorgverzekeraar IZZ houdt de premie voor je zorgverzekering maandelijks in op je salaris. Agis, Menzis en Salland brengen hun premie rechtstreeks in rekening.

Pensioenregeling

De pensioensverzekeraar voor werknemers en werkgevers in de zorgsector is het pensioenfonds zorg & welzijn (PfZW). Kijk op de website van PfZW voor meer informatie over pensioenen in de zorg.

Studiekosten

Werknemers van ZGT krijgen de kans zich te ontwikkelen. Daarvoor bieden we voldoende opleidingsfaciliteiten. Om ontwikkeling extra te stimuleren, kunnen medewerkers – onder bepaalde voorwaarden – studiekosten verruilen via het flexibele arbeidsvoorwaardenpakket. Dat betekent dat je belast loon of verlofuren omruilt voor een onbelaste vergoeding voor studiekosten.

Vakbond- en beroepsorganisaties

ZGT vergoedt (een deel van) het lidmaatschap van een vakbond- of beroepsorganisatie. Een deel van de lidmaatschapskosten betaal je met overuren of brutoloon.

Werk-privé balans

Door aantrekkelijk deeltijdbeleid en verlofmogelijkheden wordt een goede werk-privé balans mogelijk gemaakt.