Voorzitter klachtenonderzoekscommissie

Bent u een ervaren jurist en gaat de zorg u ook aan het hart? Wilt u middels uw kennis, kunde en inzicht een zeer belangrijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van onze zorg? Dan komen wij graag met u in contact!

In verband met het aflopen van de zittingstermijn van één van de huidige voorzitters zijn wij op zoek naar een opvolger voor de functie van

Voorzitter klachtenonderzoekscommissie ZGT

Waar draagt u aan bij
De klachtenonderzoekscommissie is een door de Raad van Bestuur ingestelde commissie die klachten van patiënten van ZGT behandelt, onderzoekt en een advies over de gegrondheid van de klachten geeft aan de Raad van Bestuur. De klachtenonderzoekscommissie functioneert onafhankelijk en bestaat in totaal uit 10 leden, waarvan 6 leden niet werkzaam zijn bij ZGT. Per te behandelen klacht wordt een commissie samengesteld van ten minste 4 leden die de klacht gaat behandelen. De klachtenonderzoekscommissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris en een secretaresse.


Als voorzitter van de onafhankelijke klachtenonderzoekscommissie levert u een belangrijke bijdrage aan het op een goede wijze behandelen van klachten van patiënten en het verbeteren van de kwaliteit van onze zorg. U bent verantwoordelijk voor het correcte verloop van het proces van voorbereiding, onderzoek en advisering aan de Raad van Bestuur betreffende klachten die bij de commissie worden ingediend. Tijdens de bespreking van de klachten in de commissie zijn zowel de klager, de aangeklaagde en ten minste vier leden van de klachtenonderzoekscommissie aanwezig. In elkaars aanwezigheid worden onder uw leiding zowel de klager als de aangeklaagde gehoord. Na de bespreking zorgt u er samen met de andere leden van de klachtenonderzoekscommissie voor dat de zienswijze van de klachtenonderzoekscommissie tot stand komt. Een afschrift wordt naar de klager, de aangeklaagde en de Raad van Bestuur gestuurd. Op basis van de zienswijze, geeft de Raad van Bestuur aan de klager een oordeel over de gegrondheid van de klacht, zoals bedoeld in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Als organisatie gebruiken wij de zienswijze van de klachtenonderzoekscommissie om te leren hoe wij de kwaliteit van de zorg voor onze patiënten kunnen verbeteren.

Wat brengt u mee
U bent onafhankelijk (niet werkzaam voor of ten behoeve van ZGT of daarmee verbonden instellingen). U beschikt over een juridische achtergrond. U bent in staat om de bijeenkomsten ter bespreking van de klacht mét klager én aangeklaagde gestructureerd en effectief te laten verlopen. U heeft affiniteit met de ziekenhuiszorg. U beschikt over de volgende kenmerken: een groot analytisch vermogen, gevoel voor belangentegenstellingen, een ruim empathisch vermogen en een collegiale houding. Integriteit is voor u een belangrijke persoonlijke waarde. U bent 1 á 2 dagdelen per maand (donderdagmiddag) beschikbaar in geval van een bijeenkomst ter bespreking van een klacht. 
Voorwaarde voor aanstelling is dat u een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kunt overleggen.

Wij bieden u
De mogelijkheid om een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de ziekenhuiszorg voor nu en voor de toekomst. Vergoeding voor de werkzaamheden vindt plaats op basis van vacatiegeld. Wanneer u geïnteresseerd bent in deze rol dan vertellen wij u hier graag meer over. De zittingstermijn is 5 jaar met daarna nog een eenmalige optie tot herbenoeming voor wederom 5 jaar.

Aangenaam!
Gezondheid is voor ieder mens één van de belangrijkste elementen voor een gelukkig leven. ZGT draagt als Topklinisch Ziekenhuis bij aan betere zorg door continu te werken aan verbetering en innovatie. ZGT is lid van de STZ en biedt naast goede basiszorg ook gespecialiseerde zorg op hoog niveau aan patiënten in Twente en omstreken. Daarnaast biedt ZGT zijn deskundige medewerkers een stimulerende werkomgeving waar professionaliteit, samenwerking, opleiding en wetenschappelijk onderzoek centraal staan. Je vindt ons gastvrije, Qualicor Europe-geaccrediteerde, ziekenhuis in Almelo en Hengelo.

Overige informatie
Wij hebben deze vacature geplaatst op 13 oktober 2021. Stuur uw sollicitatie vóór 15 november 2021.
De sollicitatiegesprekken vinden plaats op donderdag 25 november 2021.
Voor meer inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met mevrouw drs. V. Veldhuis, secretaris Raad van Bestuur, telefoon (088) 708 5647.
Meer algemene informatie over ons ziekenhuis vindt u op zgt.nl. Tevens vindt u op www.zgt.nl de klachtenregeling ZGT en Klachtenreglement klachtenonderzoekscommissie.

 

 

Solliciteer

ZGT checkt referenties. De vraag om toestemming voor het nagaan van referenties ontvang je tijdens de sollicitatieprocedure van P&O. Wij gaan zorgvuldig om met de door jou aangeleverde informatie. De NVP-sollicitatiecode is voor ons leidend. Voor meer informatie over de wijze waarop je persoonsgegevens worden verwerkt en jouw rechten aangaande deze gegevens, verwijzen wij naar ons privacy statement. Acquisitie naar aanleiding van een vacature wordt niet op prijs gesteld.