Good Clinical Practice training

ZGT Academie organiseert in 2022 weer een Good Clinical Practice (GCP) training, gevolgd door een landelijk erkend EMWO-examen. Het succesvol afleggen van een EMWO-examen is verplicht voor hoofdonderzoekers van WMO-plichtig onderzoek binnen STZ ziekenhuizen. Voor overig researchpersoneel is het een aanbeveling.
Hieronder vindt u alle praktische informatie. Mocht u aan deze training willen deelnemen, dan kunt u zich aanmelden via het onderstaande formulier. Het maximum aantal deelnemers is twintig.

GCP-training

Cursusdatum: maandag 14 november 2022
Tijd: 10.00 - 16.00 uur (fysiek)
Locatie: Hagedoornkamers op ZGT Academie in Almelo (6e verdieping)

EMWO examen

Examendatum: maandag 21 november 2022 
Tijd: 10.00 - 12.00 uur of 13.00 - 15.00 uur
Locatie: Mediatheek op de ZGT Academie in Almelo (6e verdieping)

Programma en inhoud Good Research Practice training

Informatie over  training

Het doel van de training is het verwerven van kennis en vaardigheden die noodzakelijk zijn voor het toepassen van Wet medisch-wetenschappelijk met mensen (WMO) en Good Clinical Practice (GCP) in de praktijk.
Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een e-learning module en een dag training op locatie.
Het is de bedoeling dat u de e-learning module doorloopt voorafgaande aan de klassikale training. Het doorlopen van de module duurt ongeveer drie uur. Afhankelijk van de ervaring met het uitvoeren van medisch-wetenschappelijk onderzoek kan dit meer of minder tijd kosten.

Toegang tot e-Learning module

U krijgt vier weken voorafgaande aan de klassikale training een activeringsmail. Door op de  activeringslink in het email bericht te klikken zet u de activeringsprocedure in gang. Vervolgens kunt u zelf uw inlogcode aanmaken.

Bij vragen of problemen met de e-learning module kunt u contact opnemen met de TAPAS Group: info@tapasgroup.com of 06 53 71 18 00

Klassikale training

De klassikale training duurt zes uur. Het maximumaantal deelnemers per training is 20 personen.
De training wordt gegeven door twee trainers.

Programma klassikale training  “vertaling naar de praktijk” m.b.v. casuïstiek:

  • Gelegenheid tot vragen stellen n.a.v. e-learning module
  • WMO-versus niet WMO-plichtig onderzoek
  • Opzetten, uitvoeren, afronden WMO-plichtig onderzoek
  • Onderzoek met wilsonbekwame proefpersonen
  • Onderzoek met Geneesmiddelen
  • Onderzoek met Medical Devices

Accreditatie

De training is geaccrediteerd  bij de KNMG, Kwaliteitsregister Verpleegkundige & Verzorgende, Verpleegkundig Specialisten Register, Physician Assistant register. 

Aanmelden

De door u ingevulde gegevens worden uitsluitend voor het afhandelen van het doel van het formulier gebruikt en tijdelijk in de database van de website opgenomen. 
Lees in onze privacyverklaring hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens