Good Clinical Practice training

ZGT Academie organiseert in oktober van 2021 weer een Good Clinical Practice (GCP) training, gevolgd door een landelijk erkend EMWO-examen. Het succesvol afleggen van een EMWO-examen is verplicht voor hoofdonderzoekers van WMO-plichtig onderzoek binnen STZ ziekenhuizen. Voor overig researchpersoneel is het een aanbeveling.
Hieronder vindt u alle praktische informatie. Mocht u aan deze training willen deelnemen, dan kunt u zich aanmelden via het onderstaande formulier. Het maximum aantal deelnemers is twintig.

GCP-training

Cursusdatum: woensdag 13 oktober 2021, 10.00-16.00 uur.

Locatie: Hagedoornkamer 1+2, route 6.2 in locatie Almelo.

EMWO examen

Examendatum: donderdag 21 oktober 2021, 10.00-12.00 uur of 13.00 -15.00 uur.

Locatie mediatheek, route 6.2 in locatie Almelo.

Programma en inhoud Good Research Practice training

Good Research Practice, ook wel GRP genoemd, is Good Clinical Practice (GCP), Wet Medisch Wetenschappelijk Onderzoek met Mensen (WMO), methodologie en specifieke zaken op het gebied van mensgebonden klinisch onderzoek, oftewel een GCP+ training. Het doel van de training is het verwerven van kennis en vaardigheden die noodzakelijk zijn voor het toepassen van GCP en WMO in de praktijk voor mensen met geen tot weinig ervaring in het doen van mensgebonden klinisch onderzoek.

Drie e-learningmodules

U kunt de e-learningmodules in eigen tijd, voorafgaande aan de training doorlopen. U krijgt gedurende twee maanden, via een (uniek) persoonlijke toegangscode en wachtwoord, toegang tot de volgende drie e-learningmodules:

1. Inleiding geneesmiddelen ontwikkeling

2. Wet & Regelgeving

3. Drug Safety

Good Research Practice training

 • Gelegenheid tot vragen stellen na aanleiding van e-learningmodules
 • Protocol, IB, IMPD
 • Taakpositie METC & Bevoegde Instantie (CCMO of VWS)
 • Indienen van een onderzoek bij METC en Bevoegde Instantie
 • Onderzoek met Medical Devices
 • Initiatie van onderzoek na goedkeuring
 • Verantwoordelijkheden van Investigator & Sponsor
 • Verantwoordelijkheden bij Investigator Initiated Trial
 • Verplichtingen ten aanzien van onderzoeksmedicatie
 • Patiënteninformatie en Informed Consent procedure
 • Monitoring en Data Safety Monitoring board
 • Audits & Inspecties

Accreditatie

De training is geaccrediteerd voor acht punten bij de KNMG, het Kwaliteitsregister Verpleegkundige & Verzorgende, het Verpleegkundig Specialisten Register en het Physician Assistant register.

WMO-GCP examen en certificaat

De training wordt afgesloten met een digitaal WMO-GCP examen. De maximale duur van het examen is twee uur. Dit examen toetst de kennis op het gebied van de WMO-GCP regelgeving. Als het examen met succes is afgelegd, wordt het landelijk geaccepteerde WMO-GCP certificaat ontvangen.

Kosten

De kosten van de training inclusief examen bedragen ongeveer € 350,-.
Kosteloos annuleren kan tot twee weken voor de geplande datum, nadien worden de kosten wel in rekening gebracht.

Aanmelden

De door u ingevulde gegevens worden uitsluitend voor het afhandelen van het doel van het formulier gebruikt. Indien de gegevens niet meer nodig zijn, worden de gegevens direct verwijderd.
Lees in onze privacyverklaring hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens