Operatieassistent

Opleiding anesthesiologie

Opleiding anesthesiologie

Je maakt tijdens je opleidingsjaar in ZGT kennis met alle aspecten van de anesthesiologie en perioperatieve geneeskunde in een niet-academisch opleidingsziekenhuis. Dus ook het functioneren van een specialistensamenwerkingsverband.

In ZGT werken 17 anesthesiologen op de operatiekamers, de intensive care en bij pijncentrum Nocepta (poliklinische samenwerking met het MST, Enschede). Het ziekenhuis telt twee locaties met in totaal 14 operatiekamers (waaronder een hybride kamer en een robotkamer):

  • Locatie Hengelo: waar met name hoogvolume zorg wordt geleverd, maar ook het oncologisch centrum is gehuisvest. De anesthesiologische focus ligt op het toepassen van innovatieve adjuvante regionale technieken (naast de algehele anesthesie) die zorgen voor een, voor de patiënt, gestroomlijnd comfortabel operatietraject.
  • Locatie Almelo: waar een breed scala grote ingrepen wordt verricht. Speerpunten zijn o.a. de zorg voor patiënten bij grote bovenbuikschirurgie (oesophaguschirurgie, maagchirurgie en bariatrie), longchirurgie en vaatchirurgie. Op deze locatie bevindt zich ook de afdeling Verloskunde en de afdeling Intensive Care.

We vinden een veilig opleidingsklimaat erg belangrijk. Je wordt als aios intensief betrokken bij de vakgroepszaken zodat je een goed beeld krijgt van de perifere anesthesiologische praktijk.

De opleiding

De afdeling Anesthesiologie van ZGT heeft de opleidingsbevoegdheid voor het perifere jaar. Het perifere jaar start nadat de eerste negen maanden van de opleiding in het UMCG zijn afgerond. ZGT heeft gemiddeld twee of drie opleidingsplaatsen bij de opleiding Anesthesiologie. Je bent in dienst bij het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en wordt van daaruit gedetacheerd naar ZGT.

Je begint je perifere jaar op de locatie Hengelo, werkt elke dag onder supervisie van één anesthesioloog, eerst onder directe supervisie, maar al snel wordt gestreefd naar het verzorgen van anesthesie aan ASA1-2 patiënten bij kleine ingrepen onder indirecte supervisie. Na enkele maanden ga je verder op de locatie Almelo waar de grotere ingrepen, traumaopvang, kinderanesthesie (o.a. Sluder) en verloskunde aan bod komen. Eenmaal per twee weken werk je op de poli anesthesiologie. Regelmatig draag je de “spoedtelefoon” en ben je aanspreekpunt voor de acute zorg.

Theoretische scholing, beoordeling, toetsing

Naast de maandelijkse terugkomdag in het UMCG zijn er dagelijkse onderwijsmomenten tijdens het ochtendrapport, en wordt er elke twee weken een anesthesiologisch onderwerp uitgediept tijdens het ‘donderdagonderwijs’. Ongeveer 6 maal per jaar is er een vakinhoudelijke vergadering waaraan alle anesthesiologen (i.o.) een bijdrage leveren. De ZGT Academie verzorgt het discipline-overstijgend onderwijs (DOO). Doel van de periode in ZGT is het opbouwen van routine in het geven van anesthesie met goede kwaliteit en kwantiteit. Extra aandacht wordt besteed aan goede communicatie en multidisciplinaire samenwerking. Elke drie maanden heb je een voortgangsgesprek met de (plv.) opleider; beoordeling en evaluaties gebeuren volgens het Kaderbesluit en het opleidingsplan Anesthesiologie.

Meer weten?


Mw. E.M.J.M. (Ellen) Backus is de opleider en dr. L. (Bert) van den Broek is de plaatsvervangend opleider. Wil je meer weten over de opleiding? Wij vertellen je graag meer. Neem daarvoor contact op met l.vdbroek@zgt.nl of e.backus@zgt.nl.