Operatieassistent

Opleiding Arts Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde (AIGT)

Opleiding Arts Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde (AIGT)

Een uitstekende opleiding waarbij we binnen ZGT zowel de stage chirurgie en gynaecologie kunnen aanbieden.

De opleiding

ZGT is als ziekenhuis betrokken bij deze opleiding, die voorheen bekend was als tropenopleiding. Het profiel AIGT is opgebouwd uit 18 maanden klinische opleiding in Nederland, 6 maanden in een ontwikkelingsland en drie maanden ‘Nederlandse Tropen Cursus’ (NTC) – onderdeel van het Europese Master Programma International Health. Deze beroepsopleiding koppelt praktische vaardigheden aan theoretische verdieping in infectieziekten zoals HIV/AIDS, malaria en tuberculose en andere importziekten, maar ook aan de opkomende chronische/‘non-communicable diseases’ zoals hart- en vaatziekten, diabetes, et cetera.Medisch specialisten, physician assistants en verpleegkundig specialisten van ZGT bezoeken regelmatig de buitenland locatie Masanga Sierra Leone om de opleiding continu te verbeteren en het contact met de AIGT in het veld te onderhouden. Dit wordt als een duidelijke meerwaarde ervaren door opleiders en arts-assistenten. De Nederlandse Verenging voor Tropengeneeskunde en ZGT hebben een samenwerkingsovereenkomst en leiden jaarlijks zes tot acht IGT-artsen op, met vier opleidingsplaatsen voor chirurgie en twee voor gynaecologie.

Meer informatie


Kijk voor meer algemene informatie over de opleiding op de website van TROIE. De opleiders voor het heelkunde-deel zijn dhr. dr. M.F. Lutke Holzik en dhr. dr. B.L. Reichmann (plaatsvervangend opleider) en voor het gynaecologie-deel is mw. dr. A.L. Veenstra van Nieuwenhoven opleider en mw. dr. R.J. Vos-Bruin plaatsvervangend opleider.