Operatieassistent

Opleiding psychiatrie

Bij ZGT kun je, voor een half of een heel jaar, je stage ziekenhuispsychiatrie doen. Je vindt bij ons een prachtige opleidingsplek, met veel afwisseling, consulten op de Spoed Eisende Hulp, ECT op de OK, de Moeder Baby Unit, de POP-poli, kortom een leerzame combinatie van psychiatrie en somatiek.

De stage ziekenhuispsychiatrie kan je voor een half of een heel jaar doen bij ZGT vanuit één van de A-opleidingen met wie een samenwerking bestaat: Mediant, Dimence, GGNet en GGZ-Drenthe. ZGT is een opleidingsziekenhuis met STZ-status.

De PAAZ, deels in Hengelo en voornamelijk in Almelo gesitueerd biedt een palet aan mogelijkheden voor aios om zich verder te bekwamen in de ziekenhuispsychiatrie: MPU met 24 bedden, waarvan drie beschikbaar voor moeders met baby’s. Centrum voor ouderen waar de afdeling ouderenpsychiatrie met 13 bedden gelieerd is aan de afdeling geriatrie en waarbij consultatie over en weer plaatsvindt. De psychiatrisch consultatieve dienst, werkzaam op de SEH, IC en verschillende opname afdelingen. Deeltijdbehandeling in groepen, met aandachtsgebieden omgaan met chronisch lichamelijke klachten, levensfaseproblematiek bij ouderen, kwetsbaarheid bij zwangeren en postpartum problematiek. De aios kan zich toeleggen op een van de aandachtsgebieden en zich daarnaast hoe dan ook bekwamen in het verrichten van ECT.

Er wordt gewerkt in een collegiaal team bestaande uit acht psychiaters, drie verpleegkundig specialisten, verpleegkundig team, SPV, verschillende vaktherapeuten en in samenwerking met de afdeling medische psychologie.

Stagemogelijkheden zijn er voor de duur van een half jaar of een jaar. Naast psychiaters in opleiding worden ook andere opleidelingen ontvangen, waaronder coassistenten en huisartsen in opleiding.

De opleiders psychiatrie

De opleider is A. N. Scholte-Stalenhoef en de plaatsvervangend opleider is R.R. Ploeger.