Operatieassistent

Opleiding revalidatiegeneeskunde

Opleiding revalidatiegeneeskunde

In je stage ziekenhuisrevalidatie bij ZGT staat de breedte van het vak revalidatiegeneeskunde en de poliklinische revalidatiedagbehandeling voorop. Naast veel klinische consulten en medebehandelingen houd je algemene en specifieke poliklinische spreekuren.

De opleiding revalidatiegeneeskunde binnen ZGT is onderdeel van het regionaal opleidingscircuit Revalidatiegeneeskunde Twente. Naast ZGT zijn ook MST en revalidatiecentrum Roessingh in Enschede bij de opleiding betrokken.

De opleiding

De opleiding tot revalidatiearts duurt vier jaar. De ZGT-revalidatieopleiding is een vast onderdeel van het opleidingscircuit Twente. De opbouw van de opleiding is verdeeld in twee en een half jaar opleiding in revalidatiecentrum Roessingh in Enschede. Daar zijn de aandachtspunten dwarslaesie, amputatie, niet aangeboren hersenletsel/CVA, kinderrevalidatie en pijnrevalidatie. Daarna volg je een half jaar een opleiding (50%) in het MST in Enschede. Dat combineer je met 50% wetenschappelijk onderzoek bij Roessingh Research and Development. Het laatste opleidingsjaar betreft ziekenhuisrevalidatie. Dan werk je een half jaar in het MST en een half jaar bij ZGT.

Subspecialisatie en doorstroommogelijkheden

Bij het opleidingscircuit Twente kun je opgeleid worden van Arts In Opleiding tot Klinisch Onderzoeker (aiosko). Dit is een opleidingsplaats gecombineerd met een promotieonderzoek van zeven jaar. Na het afronden van de opleiding revalidatiegeneeskunde kun je gaan werken in een revalidatiecentrum of een algemeen ziekenhuis. Dit kun je eventueel combineren met wetenschappelijk onderzoek.

De opleider

De opleider is mw. J.G. Broeks. Plaatsvervangend opleider is J. Wagenaar.

De sollicitatieprocedure loopt via Revalidatiecentrum Roessingh in Enschede.