Operatieassistent

Opleiding urologie

In het o zo mooie Twente kun je het vak Urologie echt leren, door vooral veel zelf te doen: veel opereren, veel diversiteit in patiënten, en dit met uitstekende supervisie van een opleidingsminded vakgroep.

De vakgroep Urologie bestaat uit acht urologen, één tot drie aios en één anios. We beoefenen de urologie in de volle breedte. Alle urologen hebben aandachtsgebieden zoals laparoscopie/robot, oncologie, steenbehandelingen, functionele urologie man en vrouw of andrologie. Zo realiseren we in je opleiding niet alleen breedte maar ook diepgang.

De urologie werkt op beide locaties van ZGT, Almelo en Hengelo. Spoedzorg en meer complexe zorg vinden plaats in Almelo, dit is dan ook de hoofdlocatie voor de opleiding.

De vakgroep Urologie ZGT is gefuseerd met de urologen van MST Enschede. Verder werken we nauw samen binnen het cluster Urologie van de Onderwijs- en Opleidingsregio Noord- en Oost-Nederland en Winterswijk. Daarnaast is er goed contact met Radboud UMC Nijmegen, met name op de gebied oncologie en prostaatkankerdiagnostiek.

De opleiding

De opleiding Urologie in ZGT wordt verzorgd in samenwerking met het UMCG en de andere ziekenhuizen uit het cluster Noord- en Oost-Nederland. De vooropleiding Chirurgie (18 maanden) kan je óók volgen in ZGT (opleider dr. M.F. Lutke Holzik) of in één van de andere ziekenhuizen in het cluster Noord- en Oost-Nederland.

Binnen het kerncurriculum kan je een tot twee jaar in ZGT volgen. Een differentiatiestage is ook mogelijk.

We besteden in ZGT veel aandacht aan het aanleren van praktische vaardigheden. Zo streven we naar twee operatiedagen per week voor iedere aios. Daarnaast heb je als aios één avond in de week dienst en ben je één dag per week roostervrij. Je hebt één keer per zes weken een halve weekenddienst.

Begeleiding en toetsing

Iedere aios kiest in de opleidingsgroep een mentor met wie je regelmatig overlegt. De begeleiding in het werk is beslist laagdrempelig. Je doet je spreekuren zelfstandig, met een uroloog in de nabijheid. Behandelprogramma’s doe je aanvankelijk samen met een uroloog en later zelfstandig. Operaties doe je samen met een uroloog, waarbij je zelfstandigheid geleidelijk toeneemt. Toetsing vindt plaats middels directe feedback, en middels instrumenten als KPB en OSATS. Alle urologen zijn geschoold middels Teach the Teacher.

Aios en urologen zien wij als een groep collega’s; we streven naar een gemoedelijke (Twentse) sfeer.

Onderwijs

Wekelijks verzorgen we met z’n allen een uur onderwijs voor alle aios, coassistenten en de aanwezige urologen. Dat gebeurt op de dinsdagochtend, direct na de overdracht en wordt verzorgd door een uroloog, aios en soms een externe spreker.

Differentiatiestages

Het CU2018 kent een verplichte differentiatiestage in één van de vijf urologische thema’s. In ZGT worden aangeboden:

  • Endo-urologie en steenbehandeling
  • Oncologie (laparoscopie en robot)
  • Functioneel

Kijk voor meer informatie over differentiatiestages op de website opleidingsetalage.

Wetenschappelijk onderzoek

Tijdens je opleidingsperiode in de ZGT heb je de mogelijkheid om onderzoek te doen, variërend van retrospectief statusonderzoek, nieuw op te zetten onderzoek of participatie in trials. We hebben als ZGT en de urologie een goede band met de Universiteit Twente; o.a. met Technische Geneeskunde, waar veel interesse is in nieuwe technologieën als beeldvorming en e-health.

Recente onderzoeksgebieden zijn beeldvorming en diagnostiek prostaatkanker, nieuwe behandelvormen prostaathyperplasie, urineweginfecties, incontinentie bij mannen. Alle urologen zijn GCP-gecertificeerd. ZGT Academie heeft een wetenschapscoördinator prof. dr. M.M.R. Vollenbroek en een epidemioloog. De wetenschapscoördinator in de vakgroep is dr. E.B. Cornel.

De opleiders

De opleider is dr. H.E. (Hero) Dijkema en de plaatsvervangend opleider is dr. S.P. (Saskia) Stomps.