Operatieassistent

Opleiding ziekenhuisapotheker

Opleiding ziekenhuisapotheker

Een all-round opleiding tot ziekenhuisapotheker: volledige integratie van klinische en poliklinische activiteiten, intensieve betrokkenheid bij de directe patiëntenzorg en een uitstekende GMP-bereidingsafdeling.

De ZGT Apotheek heeft negen ziekenhuisapothekers en drie transmurale openbare apothekers in dienst. De ZGT Apotheek bestaat uit een volledig geïntegreerde ziekenhuisapotheek en poliklinische apotheek. Naast ZGT verzorgt ZGT Apotheek twee verpleeghuisinstellingen en is er een samenwerkingsverband met de Saxenburgh in Hardenberg.

De opleiding

ZGT heeft drie opleidingsplaatsen voor ziekenhuisapothekers in opleiding (ZAPIO).

ZGT heeft een volledige bevoegdheid voor de vierjarige opleiding tot ziekenhuisapotheker. Er is een samenwerkingsverband voor de opleiding met het Medisch Spectrum Twente (MST) in Enschede. Binnen de ZGT is er sprake van een volledige integratie van de klinische en poliklinische farmacie om naadloze specialistische farmaceutische zorg te kunnen leveren onafhankelijk van de plek waar de patiënt zich bevindt. Er is een intensieve betrokkenheid bij de directe patiëntenzorg; artsen en andere behandelaars weten de ZGT Apotheek laagdrempelig uitstekend te vinden. De beschikbaarheid van een GMP-bereidingsafdeling maakt het mogelijk de patiëntenzorg nog verder te ondersteunen. In een plezierige en collegiale sfeer is het mogelijk zelf accenten aan te brengen in de opleiding.

Toetsing, wetenschappelijk onderzoek en differentiatie

De ZAPIO doet verplicht wetenschappelijk onderzoek, hiervoor is aansluiting te vinden bij meerdere thema’s die spelen binnen de ZGT, zoals bariatrische chirurgie, geriatrische traumatologie of gespecialiseerde diabeteszorg. Dit onderzoek moet resulteren in een voordracht voor de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers en een publicatie in een ‘peer reviewed’ tijdschrift. Binnen de ZGT Apotheek is het doen van wetenschappelijk onderzoek niet voorbehouden aan ZAPIO’s, meerdere ziekenhuisapothekers zijn bezig met een promotieonderzoek of hebben dit recent afgerond en dragen daardoor bij aan een inspirerend onderzoekklimaat. Tijdens je opleiding kies je voor een differentiatie.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over het zoeken naar en het vergelijken van differentiatiestages en vooropleidingen op de website opleidingsetalage.

De opleiders

De opleider is mevrouw drs. P. Brummelhuis-Visser en de plaatsvervangend opleider is mevrouw dr. W.J. Kruik-Kollöffel.