De opleiding hbo verpleegkunde duurt vier jaar. Voor studenten van de Academie Gezondheidszorg van Saxion (Deventer en Enschede) heeft ZGT vanaf het tweede leerjaar stageplaatsen. Je gaat dan leren in de praktijk.

Stage

De meeste stageplekken zijn voor 36 uur per week. Naast de theoretische vakken die je op het Saxion volgt, loop je tijdens je studie in alle leerjaren een of meerdere stages. Vanaf het tweede jaar van je opleiding kun je stage lopen op een leerafdeling binnen ZGT.

Voorwaarden voor een stage

Voorwaarde is dat je studieresultaten van het eerste jaar van je opleiding voldoende zijn.

Stagevergoeding

Je ontvangt van ZGT een stagevergoeding conform de CAO Ziekenhuizen.