Operatieassistent

Opleiding hbo-v niveau 6 voltijd

In leerjaar 2,3 en 4 biedt ZGT in samenwerking met Saxion Hogeschool stageplekken. Saxion Hogeschool plant deze stageplekken, hier heeft ZGT geen invloed op.

Stage

Op Hogeschool Saxion worden de theoretische lessen aangeboden. Daarnaast moet er voor de praktijkkennis stage gelopen worden. ZGT biedt vanaf het tweede jaar van de opleiding stageplaatsen aan op een (leer)afdeling. Deze stageplaatsen zijn voornamelijk voor 36 uur per week. Leerjaar 3 en 4 is naast de voltijd, ook te volgen in de duale variant.

Voorwaarden voor een stage

Voorwaarde om binnen ZGT stage te kunnen lopen is dat studieresultaten van het eerste jaar van de opleiding voldoende zijn.
Daarnaast is de student bereidt om in overleg met de stage-afdeling onregelmatige diensten te stagelopen.

Stagevergoeding

Je ontvangt van ZGT een stagevergoeding conform de CAO Ziekenhuizen.
Meer informatie over de CAO Ziekenhuizen