Opleiding mbo verpleegkunde niveau 4 BOL

De opleiding mbo verpleegkundige duurt vier jaar. Vanaf het tweede leerjaar biedt ZGT in samenwerking met het ROC van Twente stageplekken aan. Je kunt daarmee leren in de praktijk.

Stage

De meeste stageplekken bij ZGT zijn voor 36 uur per week. Naast de theoretische vakken die je op het ROC van Twente volgt, loop je tijdens je studie in alle leerjaren een of meerdere stages. Vanaf het derde jaar van je opleiding kun je stage lopen op een leerafdeling binnen ZGT. Studenten die in het derde jaar hun stage hebben gelopen bij ZGT, mogen solliciteren naar een plaats in de Beroeps Begeleidende (BBL) opleiding van ZGT.

Voorwaarden voor een stage

Je mag in het tweede leerjaar stage lopen bij ZGT als je studieresultaten tijdens het eerste jaar van de BOL-opleiding voldoende zijn.

Stagevergoeding

Je krijgt van ZGT een stagevergoeding conform de CAO Ziekenhuizen.