Medewerkers ZGT Academie

Hieronder ziet u een overzicht van de medewerkers van de ZGT Academie.

ZGT Academie

 • drs. A. Miltenburg, bedrijfskundig manager
 • dr. I.F. Faneyte, medisch manager

Wetenschapsbureau

 • mw. prof.dr. M. Vollenbroek-Hutten, wetenschapscoördinator
 • mw. dr. M. Vermeer, epidemioloog
 • mw. drs. J. Timmerman, coördinator kwaliteit wetenschappelijk onderzoek
 • prof. dr. J. van der Palen, epidemioloog
 • mw. dr. M. Brusse, epidemioloog

Bureau arts-assistenten

 • mw. C. Blaauw, manager arts-assistenten

Bureau coassistenten

Opleidingen zorgprofessionals

 • mw. I. Altena, hoofd opleidingen zorgprofessionals
 • mw. D. Averink-Bruining, projectmedewerker

Mediatheek

 • mw. A. Geerdink, mediathecaris
 • mw. L. Gerritsen, medewerker mediatheek

Secretariaat ZGT Academie

 • mw. F. Keizer-Kamerich
 • mw. V. Stroot
 • mw. R. Nobbenhuis
 • mw. L.A. Oude Avenhuis

Opleidingsadviseurs

 • mw. L. Soetman
 • mw. J. van der Sligte-Bouwmeester
 • mw. I. Bos-Everlo
 • mw J. van Otten
 • mw M. van Onna-Lassche
 • mw. M.C. Westra
 • mw M. Sijmkens
 • mw D. Reinders
 • dhr M. Rikhof