Operatieassistent

Klinische fysica is doorlopend opzoek naar stagiaires. Klinische fysica bestaat onder meer uit klinisch fysici, een biomedisch technoloog en een klinisch fysisch medewerker en is onderdeel van de afdeling zorgtechnologie. De afdeling is verantwoordelijk voor de kwaliteit, veiligheid en doelmatigheid van medische technologie in het ziekenhuis. Daarbij is er nauw contact met medische, paramedische en verpleegkundige disciplines. De afdeling onderhoudt tevens een goede relatie met collega’s uit MST, de Universiteit Twente en Saxion Hogeschool en is betrokken bij diverse vormen van onderwijs en onderzoek. De afdeling draagt bij aan continue verbetering en innovatie van zorg en biedt een stimulerende dynamische leeromgeving. ZGT is NIAZ- en QMT-geaccrediteerd.

Er zijn op diverse onderwerpen stagemogelijkheden. De opdrachten wisselen al naar gelang de behoeften en ontwikkelingen die er op dat moment in het ziekenhuis spelen.

Lijkt het je leuk om een HBO of WO stage- of afstudeeropdracht uit te voeren op het gebied van medisch-technisch kwaliteitsbeleid, ontwikkeling van scholing/toetsing in medische technologie, beeldvormende technieken, stralingsveiligheid, medische software, investeringsvraagstukken, ruimte-eisen of kwaliteitscontroles van medische apparatuur dan kun je contact opnemen met het onderstaande adres.

Contact

Neem contact met ons op via het secretariaat Zorgtechnologie 088 708 59 88 of stuur een mail naar secretariaatzorgtechnologie@zgt.nl. We kunnen dan in een gesprek bespreken wat de mogelijkheden zijn, aansluitend bij je studie en interesses.