Kwaliteitsborging

 

Wetenschappelijk onderzoek is een onmisbaar onderdeel van een opleidingsziekenhuis als ZGT. ZGT wil zijn wetenschapsbeleid zo transparant en professioneel mogelijk inrichten. Dit heeft als gevolg dat er eenduidig en gestandaardiseerd moet worden omgegaan met alle facetten van wetenschappelijk onderzoek. ZGT heeft ervoor gekozen om de processen voor klinisch wetenschappelijk onderzoek en de daarbij behorende kwaliteitsborging te beschrijven in een kwaliteitshandboek in lijn met de STZ procedures voor wetenschappelijk onderzoek.

 

Al het onderzoek dat in ZGT plaatsvindt, moet vooraf goedgekeurd worden door de Raad van Bestuur. Hiervoor heeft de Raad van Bestuur de Adviescommissie Lokale Uitvoerbaarheid wetenschappelijk onderzoek (ALU) ingesteld. Indien sprake is van onderzoek dat valt onder de Wet Medisch Wetenschappelijk Onderzoek met Mensen (WMO), dan moet dit eerst getoetst worden door een erkende Medisch-Ethische Toetsingscommissie (METC). ZGT is aangesloten bij METC Twente.

 

Hebt u vragen over de procedures van kwaliteitsborging van wetenschappelijk onderzoek in ZGT of over indiening van WMO-plichtig onderzoek bij een METC? Neem contact op met het wetenschapsbureau via het e-mailadres wetenschapsbureau@zgt.nl. Voor vragen over procedures en documenten voor indiening van onderzoeksvoorstellen bij de ALU, kunt u contact opnemen met het secretariaat van de ALU via i.dijkhuis@zgt.nl of telefoonnummer 088 708 34 87. 

Meer weten

metctwente.nl Medisch-Ethische Toetsingscommissie Twente