Operatieassistent

Kwaliteitsborging

Wetenschappelijk onderzoek is een onmisbaar onderdeel van een opleidingsziekenhuis als ZGT en een belangrijke bron voor het verkrijgen van nieuwe kennis. Kennis die de kwaliteit van de patiëntenzorg kan verbeteren. Het is van groot belang dat al het wetenschappelijk onderzoek in ZGT op verantwoorde wijze wordt uitgevoerd, volgens de geldende wet- en regelgeving.

ZGT heeft daarom de processen voor wetenschappelijk onderzoek beschreven in een kwaliteitshandboek, in lijn met procedures voor wetenschappelijk onderzoek van de Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ).

Al het wetenschappelijk onderzoek dat in ZGT plaatsvindt, moet vooraf goedgekeurd worden door de Raad van Bestuur. Hiervoor heeft de Raad van Bestuur de Adviescommissie Lokale Uitvoerbaarheid wetenschappelijk onderzoek (ALU) ingesteld. Indien sprake is van onderzoek dat valt onder de Wet Medisch Wetenschappelijk Onderzoek met Mensen (WMO), dan moet dit eerst getoetst worden door een erkende Medisch-Ethische Toetsingscommissie (METC). ZGT is aangesloten bij Medical research Ethics Committees United (MEC-U).

Hebt u vragen over de procedures van kwaliteitsborging van wetenschappelijk onderzoek in ZGT of over indiening van WMO-plichtig onderzoek bij een METC? Neem contact op met het wetenschapsbureau via het e-mailadres wetenschapsbureau@zgt.nl. Voor vragen over procedures en documenten voor indiening van onderzoeksvoorstellen bij de ALU, kunt u contact opnemen met het secretariaat van de ALU via i.dijkhuis@zgt.nl.