Operatieassistent

Wetenschapsonderwijs

In ZGT worden met grote regelmaat cursussen aangeboden op het gebied van wetenschappelijk onderzoek. Deze cursussen zijn bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in medisch wetenschappelijk onderzoek, van verpleegkundigen tot medisch specialisten. Aankondiging van cursussen en specifieke cursusdata voor ZGT medewerkers worden via Klik gecommuniceerd. Externen kunnen informatie opvragen en zich inschrijven via wetenschapsbureau@zgt.nl.

Cursus epidemiologie en statistiek

De cursus epidemiologie en statistiek is voor iedereen die bezig is met onderzoek en zelfstandig de resultaten wil kunnen analyseren en interpreteren. Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

Literatuur

 • Opzoeken literatuur met PubMed + Cinahl, PICO
 • Kritisch lezen van literatuur + Critically Appraised Topic (CAT)

Epidemiologie

 • Diagnostische tests en screening
 • Risicofactoren en ziekte
 • Klinische trials

Statistiek

 • Vergelijken van twee groepen, continue variabelen: t-test, Wilcoxon test
 • Vergelijken van twee groepen, discrete variabelen: Chi2 toets
 • Vergelijken van twee continue variabelen: correlatie en regressie
 • Overlevingsduur analyse: Kaplan Meier curves
 • Vergelijken van > twee groepen, continue variabelen: ANOVA, Kruskall-Wallis
 • Multiple lineaire regressie
 • Multiple logistische regressie
 • Multivariate overlevingsduuranalyse (Cox regressie)
 • Predictiemodellen
 • Inleiding repeated measurements analyse

Computerpracticum SPSS

 • Praktijkoefening bij de statistiek lessen

De lessen kunnen los gevolgd worden. Bij de statistiek lessen geniet het echter de voorkeur om het gehele blok te volgen in verband met voorkennis die nodig is. Aanmelden voor de cursus kan via het inschrijfformulier op deze pagina. Voor meer informatie kunt u mailen naar wetenschapsbureau@zgt.nl.

Good Clinical Practice (GCP) training

Medisch wetenschappelijk onderzoek moet zich volgens de Wet Medisch Wetenschappelijk Onderzoek met Mensen (WMO) houden aan de richtlijn van Good Clinical Practice (GCP). Deze richtlijn is een standaard voor het opzetten, uitvoeren, vastleggen, analyseren en rapporteren van klinisch onderzoek. De richtlijn stelt zeker dat de gegevens en resultaten betrouwbaar en nauwkeurig zijn en dat de rechten, integriteit en vertrouwelijkheid van proefpersonen beschermd worden. In ZGT is het hebben van een geldig GCP-WMO certificaat een eis voor hoofdonderzoekers van WMO-plichtig onderzoek. Overig researchpersoneel dient GCP getraind te zijn. ZGT Academie organiseert twee keer per jaar (bij voldoende animo) een GCP training, gevolgd door een landelijk erkend WMO-GCP examen.

Programma en inhoud

Het doel van de training is het verwerven van kennis en vaardigheden die noodzakelijk zijn voor het toepassen van GCP en WMO in de praktijk voor mensen met geen tot weinig ervaring in het doen van mensgebonden klinisch onderzoek. Ter voorbereiding op de training worden drie e-learningmodules aangeboden:

 1. Inleiding geneesmiddelen ontwikkeling
 2. Wet & Regelgeving
 3. Drug Safety

Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Gelegenheid tot vragen stellen na aanleiding van e-learningmodules
 • Protocol, IB, IMPD
 • Taakpositie METC & Bevoegde Instantie (CCMO of VWS)
 • Indienen van een onderzoek bij METC en Bevoegde Instantie
 • Initiatie van onderzoek na goedkeuring
 • Verantwoordelijkheden van Investigator & Sponsor
 • Verantwoordelijkheden bij Investigator Initiated Trial
 • Verplichtingen ten aanzien van onderzoeksmedicatie
 • Patiënteninformatie en Informed Consent procedure
 • Monitoring en Data Safety Monitoring board
 • Audits & Inspecties

De training is geaccrediteerd bij de KNMG, het Kwaliteitsregister Verpleegkundige & Verzorgende, het Verpleegkundig Specialisten Register en het Physician Assistant register.

De training wordt afgesloten met een digitaal WMO-GCP examen, georganiseerd door EMWO, via online proctoring. Als het examen met succes is afgelegd, wordt het landelijk geaccepteerde WMO-GCP certificaat ontvangen.

Aanmelden voor de training kan per e-mail via wetenschapsbureau@zgt.nl of via het inschrijfformulier op deze pagina.

Het schrijven van een PICO-CAT

Het wetenschapsbureau biedt onderwijs aan voor het schrijven van een PICO-CAT. Bij een PICO-CAT wordt 'evidence based practice' gekoppeld aan de directe zorg voor de patiënt. Voor coassistenten is deze cursus onderdeel van het reguliere programma. Voor verpleegkundigen, maar ook andere professionals, die een PICO-CAT schrijven in het kader van hun opleiding, wordt deze cursus op afspraak aangeboden. Voor meer informatie kunt u mailen naar wetenschapsbureau@zgt.nl.