Publicatieprijs Mathilde Hermans

  • 25 september 2023

Elk kwartaal zet de ZGT Academie een onderzoeker die een wetenschappelijk artikel heeft gepubliceerd in het zonnetje door het uitreiken van een publicatieprijs. Wetenschappelijke artikelen worden gepubliceerd in een overzichtslijst op www.zgt.nl/publicaties.

Onlangs is de publicatieprijs voor kwartaal Q1-2023 uitgereikt aan Mathilde Hermans (van Rossum), onderzoeker en technisch geneeskundige.

Mathilde onderzocht in haar promotieonderzoek hoe, en in welke mate het draadloos monitoren van vitale functies (o.a. hartslag, ademhaling en temperatuur) in combinatie met beslissingsondersteunende systemen kan bijdragen aan de vroege herkenning van klinische achteruitgang bij hoog-risico chirurgische patiënten, zowel op de verpleegafdeling als buiten het ziekenhuis. In deze publicatie evalueerde zij diverse technieken voor het invullen, oftewel imputeren, van missende dataperioden in continue metingen van vitale functies. Ze liet zien dat imputatiefouten sterk variëren binnen en tussen imputatietechnieken. Bovendien ontdekte ze dat imputatie in sommige gevallen resulteert in een hogere afwijking van signaalkarakteristieken en een verkeerde classificatie van de Early Warning Score (EWS), een score die door zorgverleners vaak wordt gebruikt om het risico op klinische achteruitgang te beoordelen, wat benadrukt dat imputatie de klinische besluitvorming kan beïnvloeden.

In de video legt Mathilde meer uit.

 

GA HIER NAAR DE PUBLICATIE