Verpleegkundigen lopen in de gang

Huisvesting ZGT lange termijn bekend

Strategische vastgoedvisie geeft zicht op toekomstplannen ziekenhuislocaties

ZGT is een topklinisch ziekenhuis dat vanuit twee onderscheidende ziekenhuislocaties in Almelo en Hengelo een breed zorgpakket biedt. De afgelopen jaren zijn op beide locaties diverse verbouwingen uitgevoerd. Om naar de toekomst toe te zorgen dat onze huisvesting passend blijft bij de zorg die we leveren en voldoet aan eisen op het gebied van bijvoorbeeld duurzaamheid, is een strategische vastgoedvisie ontwikkeld. Deze vastgoedvisie geeft richting aan de huisvestingsplannen ten aanzien van de verwachte ontwikkelingen in de zorg op lange termijn.

Gefaseerde nieuwbouw op locatie Almelo en doorontwikkeling van locatie Hengelo

Voor beide locaties is de visie op vastgoed vastgesteld en beoordeeld op onder andere haalbaarheid (ruimtelijk, planning, risico’s, zorglogistiek) en betaalbaarheid (kosten, investeringen).
Voor Almelo is gekozen voor gefaseerde nieuwbouw op de huidige locatie, in een doorlooptijd van twintig jaar. Het ziekenhuis blijft steeds als geheel bereikbaar en functioneel, waarbij in fases ruimte gecreëerd wordt voor de realisatie van nieuwe bouwdelen. Gefaseerde nieuwbouw in Almelo geeft ZGT de meeste flexibiliteit in de toekomst zodat plannen aangepast kunnen worden als het veranderende zorglandschap daar om vraagt.
Op de locatie Hengelo is de afgelopen jaren gebouwd aan moderne gespecialiseerde centra voor planbare zorg, zoals het Oncologisch Centrum en Hart Long Centrum. ZGT vindt het belangrijk de zorg op deze onderscheidende locatie in Hengelo te blijven ontwikkelen. Ook het komende jaar staan een aantal interne verbouwingen gepland.

Vervolg

Hoe de toekomstige ziekenhuislocaties er uit gaan zien is nog niet bekend. In samenspraak met de gebruikers van de gebouwen zoals patiënten, inwoners en medewerkers, wordt de komende jaren verder invulling gegeven aan de plannen. De komende vijf tot tien jaar ligt de focus op de ontwikkeling van een nieuw acuut zorgdeel (onder andere spoedeisende hulp en operatiekamers) in Almelo. In volgende fasen wordt vervolgens gebouwd aan klinieken en overige ruimten.
Een grote uitdaging de komende jaren blijft de financiële investering die de plannen vragen in combinatie met stijgende kosten in de zorg. De uitwerking wordt doorlopend getoetst aan een toekomstbestendig en financieel gezond ZGT. Gefaseerde bouwplannen geven de mogelijkheid om investeringen te spreiden en zo nodig bij te sturen naar aanleiding van actuele marktontwikkelingen.