Verpleegkundigen lopen in de gang

Wat is ondervoeding?

Ondervoeding ontstaat als iemand een langere tijd minder energie of voedingsstoffen binnen krijgt, dan nodig is om gezond te blijven. Ondervoeding kan ontstaan doordat iemand te weinig eet of extra energie en voedingsstoffen verbruikt. Het probleem speelt vooral bij zieken en ouderen. Gemiddeld is 14 tot 15% van de opgenomen patiënten ondervoed.

De gevolgen van ondervoeding

Een slechtere wondgenezing, verminderde functionaliteit, verhoogde kans op complicaties en infecties, verminderde conditie, langere opnameduur, verminderde kwaliteit van leven en een hoger risico op sterfte. U kunt klachten hebben als gevolg van ziekte, maar daarnaast geeft ondervoeding op zichzelf ook klachten. De klachten beïnvloeden elkaar en er is een risico dat u in een vicieuze cirkel komt. Door goed te voeden kan u hieruit worden geholpen.
Schema ondervoeding
Bron: Stuurgroep ondervoeding

Ondervoeding herkennen

Ondergewicht is één van de kenmerken die wordt gebruikt om ondervoeding vast te stellen. Maar ook als u zonder dat u het wilt snel gewicht verliest kan er sprake zijn van ondervoeding. Onder snel verstaan we meer dan drie kilo in de laatste maand of meer dan zes kilo in laatste zes maanden.

Werkwijze SNAQ tijdens opname in het ziekenhuis

Om ondervoeding goed te kunnen herkennen en behandelen wordt bij opname de SNAQ vragenlijst afgenomen. De SNAQ is een methode om te screenen op ondervoeding. De vragenlijst bestaat uit drie vragen. Aan de drie vragen zijn punten gekoppeld. Na het invullen van de vragenlijst worden de punten opgeteld.
SNAQ Stuurgroep ondervoeding

Bron: Stuurgroep ondervoeding
Wanneer er sprake is van een SNAQ score van drie of hoger:

  • U start met een energie-en eiwitrijk dieet en er wordt drie keer per dag een tussenverstrekking aangeboden.
  • De diëtist wordt in consult gevraagd.

Met name eiwitrijke voeding is bij ziekte belangrijk. Eiwitten zitten vooral in dierlijke producten als melk(producten) kaas, vlees, vis, kip en ei. We hebben een heel aantal eiwit verrijkte voedingsmiddelen in het assortiment.

 

Bereken hier uw BMI